Básně

  • Báseň: Stíny

    Vrhat stínMnohé se šíříSrdce a duše Číny.Brzy se setkajíAž pravda nakonec vysvitneUž více ne pod nadvládou Strany.
  • Báseň: Osvětlující, poučný

    Svět se probouzídějiny odehrávající se před našima očimaPojďte srdce vyvstatSoucite a vše čím prostupuješ. S Fa, Zákonem vynořujícím seBezpočet říší osvětlujícVrhající stínyUž déle nepřetrvávají