Singapur: Výstava umění „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ hluboce zapůsobila na lidi všech společenských vrstev

11. července 2010 byla v Singapuru zahájena mezinárodní výstava umění „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ a přitáhla pozornost lidí všech společenských vrstev. Někteří lidé chválili techniku malby i závažnost obrazů, jiní byli zase šokováni neustálým pronásledováním Falun Dafa v Číně.

 
11. července 2010 byla v Singapuru zahájena mezinárodní výstava umění „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“

Výstava zahrnuje třicet sedm obrazů namalovaných jedenácti umělci, kteří jsou praktikujícími Falun Dafa.

 
Paní Kipperová před obrazem „Studování Zákona“

Paní Kipperová pochází z Ruska. Chce napsat všechno, co se o výstavě dozvěděla, do svého blogu, a tímto způsobem to sdělit a předat svým známým. „Můj děda žil v bývalém Sovětském svazu. Od něho jsem se dozvěděla, proč komunistická strana utiskuje všechny lidi,“ řekla. „Lidé by se měli více zasazovat za lidská práva a nebýt tak lhostejní.“ Nejvíce ji oslovil obraz „Studování Zákona“, na kterém je zobrazena mladá matka pozorně čtoucí Zhuan Falun (hlavní dílo Falun Dafa), zatímco její malé dítě spí v jejím náručí. „Taková bych chtěla také být. Ona je velkolepá matka. Já mám dvě děti, a když chci něco podniknout, nechávám vždycky mého muže, aby je hlídal.“ Nakonec paní Kipperová projevila zájem o koupi jednoho výtisku Zhuan Falunu.

Paní Jang z Indonésie strávila na výstavě mnoho času. Má prý v Číně příbuzného, který je také pronásledován. Obrazy na ni silně zapůsobily, hlavně obrazy znázorňující různé formy mučení praktikujících Falun Dafa. „Cítím s nimi,“ řekla. Obzvláště ji dojaly oči všech těch, kteří při pronásledování ztratili někoho z rodiny.

Pan Hetherington z Anglie byl smutný, když si obrazy prohlížel. „Slyšel jsem o Falun Dafa, ale nevěděl jsem, že to pronásledování je tak strašné a že ti lidé opravdu umírají.“ Panu Hetheringtonovi se nejvíc líbil obraz „Velké sjednocení nebe a člověka“. Řekl: „Cítil jsem z něho obrovskou energii. Ta osoba na obrazu je klidná a mírumilovná.“

Jeden místní pán byl z obrazů naprosto okouzlen a řekl: „Cítím v těch obrazech obrovskou starost. Miluji realistický způsob malování a mám ho mnohem raději než moderní umění. Pohled toho malého děvčátka na obraze ‚Výkřik nevinnosti‘ je tak dojemný. Ten obraz je trojrozměrný. Vidím ho zrovna tak dobře i z větší dálky.“

Paní Sung z provincie Liao-ning v Číně stála před obrazem „Slzy jednoho sirotka“ a plakala. Řekla: „Vím, že mnoho praktikujících Falun Dafa je v Číně mučeno. Mnoho z nich znám i osobně.“

Výstava umění se poprvé konala 20. července 2004 ve Washingtonu, D. C. a od té doby putuje po celém světě. Zhlédli ji lidé již ve více než čtyřiceti zemích a ve dvou stech městech.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201007/54899.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.