Agenti Komunistické strany Číny vyhrožovali divadlům na celém světě a snažili se narušit představení souboru Shen Yun Performing Arts (1. část)

Pořadatelé představení Shen Yun nedávno informovali z mnoha míst na světě, že některá divadla v USA a v Evropě dostala e-maily od agentů Komunistické strany Číny, kteří se vydávali za praktikující Falun Dafa nebo za Číňany žijící v USA. Obsah takového sdělení byl vždy téměř totožný. Nejdříve divadlu vyjádřili svou vděčnost za možnost pořádání představení, ale posléze začal obsah sdělení nabírat výhrůžný charakter a zaměstnancům divadel byl v podstatě dán příkaz k praktikování Falun Dafa. A pokud tak neučiní, neujdou potrestání a stihne je neštěstí. Dopisy s podobným obsahem dostali i mnozí známí umělci a politici, kteří představení Shen Yun navštívili a poté v rozhovoru toto představení chválili.

Zástupce pořadatele představení Shen Yun prohlásil, že takováto slova nemohou v žádném případě pocházet od praktikujících Falun Dafa. Tyto lži dávají do oběhu agenti Komunistické strany Číny, čímž se snaží poškodit pověst souboru Shen Yun Performing Arts a narušit jeho představení. Lidé se však od návštěvy divadla nenechávají odradit, právě naopak, zvětšuje to jejich zvědavost, a tím, jak se tyto hanebnosti dostávají na denní světlo, získává představení na popularitě a jeho obliba roste.

Agent Komunistické strany Číny poslal jménem praktikujících Falun Dafa manažerovi Státního divadla v New Jersey výhružný e-mail

Krátce před začátkem představení Shen Yun, v červnu, v New Jersey v USA, přeposlal manažer Státního divadla v New Jersey pořadateli představení Shen Yun e-mail, který dostal od údajného praktikujícího Falun Dafa. Jméno odesílatele bylo neznámé. E-mail obsahoval výhrůžné sdělení, že divadlo musí podporovat Falun Dafa, jinak dojde k „velké katastrofě“. Obsah e-mailu se skládal ze slov, která se nevyskytují ani u Falun Dafa, ani u Shen Yun.

Pan Tom Liang, koordinátor z Asociace Falun Dafa v New Jersey a pořadatel představení Shen Yun, je toho názoru, že e-mail od tohoto údajného praktikujícího Falun Dafa je dílem agentů Komunistické strany Číny. Řekl: „Čínský konzulát v New Yorku do tohoto divadla telefonoval a vyhrožoval jim. Čínští agenti také šířili lži mezi čínskou komunitou v New Jersey. Dokonce vyzvali různé čínské organizace a spolky, aby zabránily popularizaci představení Shen Yun ve společenství Číňanů. Jménem jednoho praktikujícího Falun Dafa poslali do divadla e-mail, který měl vytvořit negativní mínění o představení Shen Yun. Soubor Shen Yun Performing Arts v New Jersey už vystoupil ve dvou velkých divadlech (NJPAC a State Theatre). Tato dvě divadla ale už se souborem Shen Yun Performing Arts spolupracují a jeho představení podporují. Dobře znají kvalitu této umělecké skupiny i obsah celého představení.“

Dle jeho sdělení už bylo podáno udání u FBI, aby se aktéři těchto nekalostí dostali před soud.

Výhružný dopis od agenta Komunistické strany Číny dostalo i divadlo v San Francisku

Paní Lisa Tchuan, mluvčí pořadatele představení Shen Yun v San Francisku, sdělila podrobnosti o podobném výhružném dopise od údajného praktikujícího Falun Dafa, který došel do divadla v San Francisku.

Odesílatel dopisu tvrdil, že je „praktikujícím Falun Dafa“ a také „obdivovatelem Shen Yun“. Dopis je však psaný stylem, který je známý z typické komunistické propagandy a obsahuje výrazy jako „exploze Země“ a „zkáza světa“. Mimo jiné v něm bylo vyhrožováno zaměstnancům divadla, že pokud se nezačnou učit Falun Dafa, ocitnou se ve „velikém nebezpečí“.

Divadlo nedostalo e-mail takového znění pouze jedenkrát. Vždycky ale informovalo pořadatele o všech takovýchto e-mailech. Po objasnění pravého důvodu takovýchto e-mailů následovalo jenom rozhořčení z tak hanebného způsobu jednání.

Pořadatel představení Shen Yun v americkém státě Rhode Island: Anonymní e-maily od agentů Komunistické strany Číny

Divadlo ve státě Rhode Island nedávno dostalo e-mail od údajného praktikujícího Falun Dafa, ve kterém co nejvřeleji doporučoval představení Shen Yun. Zároveň ale vyzval manažera divadla, aby šířil Falun Dafa a sám také začal praktikovat, jinak bude „potrestán“ a přihodí se mu něco „strašného“.

Dle sdělení mluvčího pořadatele představení Shen Yun ve státě Rhode Island, Dr. Čaa, nemohl manažer divadla tento e-mail pochopit, a proto ho přeposlal jemu. „Ten e-mail zcela zjevně pochází od agentů Komunistické strany Číny. Jejich cílem je vzbudit u lidí averzi proti Shen Yun i proti Falun Dafa, a tím i zabránit představení Shen Yun.“

Agenti Komunistické strany Číny volali manažerovi divadla v Calgary jménem sponzora Shen Yun Performing Arts

Agenti Komunistické strany Číny používají všechny možné triky, aby narušovali představení Shen Yun. Dle výpovědi paní Ču Li, mluvčí pořadatele představení Shen Yun v Calgary, dostal manažer divadla 31. března 2010, několik hodin před začátkem představení, telefonickou zprávu jménem „The Epoch Times“, jednoho ze sponzorů představení Shen Yun, že představení bylo odřeknuto.

Navíc se někteří agenti vydávají za diváky a stěžují si velice hlasitě na představení u večerní pokladny divadla. Kromě toho vyzývají divadla, aby již nedávala k dispozici své zařízení pro toto představení. Paní Čchen z kanadské Asociace Falun Dafa sdělila, že ministr kultury v Albertě dostal od jednoho údajného „diváka“ podobný telefonát. Volající si u ministra kultury stěžoval na představení Shen Yun a žádal od něho zákaz disponování prostorami divadla pro toto představení. Ministr kultury, který byl o všem informován, na tento požadavek odpověděl: „Sám jsem představení Shen Yun viděl a nemyslím si, že by to představení bylo takové, jak říkáte vy.“

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201006/54431.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.