Kanada/ Port Coquitlam: Město Port Coquitlam vyhlásilo květen 2010 za Měsíc Falun Dafa

U příležitosti 11. Světového dne Falun Dafa vyhlásil pan Greg B. Moore, starosta města Port Coquitlam, květen 2010 za Měsíc Falun Dafa s uznáním Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Port Coquitlam
Proklamace

Protože praktikující Falun Dafa následují principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a integrují je do svého každodenního života; usilují o to, aby byli v každém prostředí a v každé situaci lepšími lidmi, a

protože Falun Dafa podporuje kultivaci těla, ducha a duše a tato kultivace inspirovala miliony lidí, aby si od roku 1992, kdy pan Li Hongzhi Falun Dafa představil veřejnosti, zvýšili svou morálku, a

protože Falun Dafa překračuje kulturní i rasové hranice a zahrnuje lidi každého věku a ze všech společenských vrstev i náboženské příslušnosti, a

protože praktikující Falun Dafa budou měsíc květen v celé Kanadě oslavovat slavnostními průvody a tradičními představeními čínského tance a zpěvu, a

protože se stovky a tisíce praktikujících Falun Dafa zúčastní kanadské konference na výměnu zkušeností, která se bude konat v květnu v Torontu,

vyhlašuji já, Greg B. Moore, jako starosta města Port Coquitlam, květen 2010 za

Měsíc Falun Dafa
s uznáním Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Greg B. Moore
starosta

 

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201005/53933.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.