Česká republika/Praha: Poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová zaslala akci „Tragédie v Číně“ zdravici

MUDr. Zuzana Roithová MBA, poslankyně Evropského parlamentu

MUDr. Zuzana Roithová MBA, poslankyně Evropského parlamentu, zaslala akci „Tragédie v Číně“ zdravici následujícího znění:


Jen máloco mě tak zneklidňuje, jako zprávy o tom, že není důvod k neklidu. Že ve všem a mezi všemi panuje shoda, že se vše daří podle plánů. Pamatuji si totiž osobně na doby, kdy podobné titulky v médiích ovládaných komunistickou mocí měly zastřít vážné problémy. Ti, kteří si dovolili mluvit otevřeně o skutečném stavu věcí, byli v lepším případě ostrakizováni z veřejného života, v horším vězněni či fyzicky likvidováni. Vnímám proto se zvýšenou citlivostí všechny autokratické režimy, kde establishment s odvoláním na veřejný zájem potlačuje svobodu projevu a vůbec základní lidská práva.

V globalizovaném světě není v politicko-ekonomickém smyslu žádná země ostrovem. Ani když ji ze všech stran obklopuje moře, či zdi a minová pole. Nemůže nám být lhostejné, jak žijí lidé v jiných koutech světa. Jsem ráda, že Evropský parlament napříč politickým spektrem důsledně podporuje disidenty v totalitních režimech včetně Číny. Udělujeme jim ceny a vydáváme rezoluce kritizující porušování lidských práv. Ale to nestačí. Se zvýšenou citlivostí vnímám farizejskou a krátkozrakou politiku těch demokratických států, které se vyhýbají důsledné kritice totalitních režimů včetně Číny. Alibisticky nás přesvědčují, že to je jediná cesta, jak je postupně polidštit. Ovšem ve skutečnosti jde o to neztratit hospodářské kontakty a obchodní vliv.

Na půdě Evropského parlamentu trvale usiluji o to, aby obchodní smlouvy „sedmadvacítky“ se třetími zeměmi obsahovaly také lidsko-právní podmínky. Nejdříve musí platit svoboda projevu, vyznání a pohybu pro lidi, teprve na druhém místě je svoboda pohybu zboží či kapitálu. Pokud budeme toto pravidlo v Evropské unii relativizovat, nepovedeme autokratické režimy k postupnému respektování demokratických hodnot, ale začneme si my sami nalhávat opak - podle novinových titulků, které tyto hodnoty na objednávku popírají. A to je důvod k neklidu.


MUDr. Zuzana Roithová MBA, poslankyně Evropského parlamentu

21. července 2009

Zdroj: http://www.roithova.cz/clanky/918/


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.