Leeshai Lemish: Být praktikujícím Falun Gongu

Článek převzat a přeložen z: http://www.newstatesman.com

Často ve zprávách, avšak zřídka kdy chápán, Falun Gong si lidé dávají dohromady v souvislosti s otázkou lidských práv v Číně. Leeshai Lemish prezentuje své pochopení toho, v co praktikující věří.

 
Leeshai Lemish

Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že moje hledání meditačního cvičení mě přivede na černou listinu v Pekingu, býval bych se zasmál.

V té době jsem byl sportovcem s větším odhodláním než talentem. Moje fascinace duševní stránkou sportu a zahrávání si s alternativními metodami léčení zranění zad mě přivedly k technikám zrakové vizualizace, józe a tchaj-ťi. Moje pátrání se pak obrátilo k buddhistickým cvičením - tu k odpočinkové meditaci Vipassána či k lekci v zenovém centru.

Falun Dafa nebo také Falun Gong byla původně disciplína, se kterou jsem experimentoval, ale zpočátku ji odsunul stranou. I když jsem oceňoval celostní systém Falun Gongu pro mysl i tělo, přátelské a otevřené praktikující a učení, které je vždy zadarmo, stejně jsem považoval důraz na zbavování se svých připoutání jako příliš náročný. Některá připoutání jsem si chtěl ještě nechat. Říkal jsem si, že se k tomu můžu vrátit později, poté, co si užiji.

K Falun Dafa mě zpět přivedla jedna světská příhoda. Jednoho večera jsem se hádal se svým otcem. Navrhl jsem, že to přerušíme. Jak jsem tak seděl na podlaze, snažil jsem se přimět k lepšímu stavu mysli: „Dobrá, co mám dělat? Hm, tak kniha Falun Dafa tady říká, že bychom se měli chovat s pravdivostí, laskavostí a tolerancí. Možná jsem se choval pravdivě, ale nebyl jsem moc tolerantní a ani laskavý. Zkusím si ty principy uchovat v hlavě.“ Vrátil jsem se do kuchyně a do minuty jsme se s otcem objímali. Brzy potom jsem šel na internet a našel si nejbližšího dobrovolníka Falun Dafa.

Denní kultivace

Nedlouho předtím jsem požádal o vysvěcení v odlehlém buddhistickém klášteře. U Falun Dafa jsem ale namísto toho našel cestu, jak převést posvátný závazek mnicha k duchovní dokonalosti do denního života ve světském světě.

Najít správnou rovnováhu je jak náročné, tak i uspokojující. Všechny věci, ke kterým jsme hluboce připoutáni, tedy to, po čem hluboce toužíme a co nás rozčiluje, je přímo před námi. Od nahatých reklam po protivné kolegy v práci - to všechno jsou denní testy, které se vynořují, aby se vidělo, jestli dokážeme odseknout provazy připoutaností a emocí, které tahají za naše srdce. Zatímco chodíme do práce a staráme se o rodinu, usilujeme o zbavení se sobeckosti a zaměřujeme svá srdce k vyššímu dobru. Snažíme se přijímat těžkosti, které se naskytnou, jako příležitosti pro duchovní růst.

Normálně (než začalo pronásledování v Číně) jsou jen dva viditelné rozdíly mezi životy praktikujících Falun Gongu a ostatními lidmi.

Tím prvním je, že provádíme čtyři cvičení (které připomínají tchaj-ťi) a meditaci. Když se mi podaří ráno vstát a zacvičit si, cítím se lehčí, nabitý energií a mám jasnější hlavu.

Tak jako v čínském lékařství, věříme, že energie v těle může být pročištěná a přeměněná způsoby, které nelze vidět. Něco jako teplo, ale účinek je často patrný.

Druhý rozdíl je ten, že pravidelně studujeme učení Mistra Li Hongzhiho, zakladatele Falun Dafa. Někdy čteme kapitolu během polední přestávky nebo jindy zase posloucháme v metru přednášku na přehrávači. Občas se setkáváme a vyměňujeme si pochopení o učeních a jak je aplikovat do našich denních životů a přitom se radujeme z osvícení se k novým duchovním porozuměním.

Cesta návratu

Podle mého pochopení nám tato učení připomínají, abychom se „dívali dovnitř“ a nacházeli svoje nedostatky, namísto toho, abychom obviňovali druhé. A také nám připomínají pomíjivost života, příčiny a následky vztahů a náš konečný cíl - osvícení.

Z kosmologického hlediska bych řekl, že věříme, že lidské bytosti sestoupili do světa z daleko čistějších říší. Můžeme se do těchto nebes, do těchto pravých domovů našich duší vrátit, pokud pozdvihneme svoji morální povahu skrze proces, který nazýváme „sebekultivace“. Snažíme se o to usilováním o následování principů pravdivosti, dobrotivosti a snášenlivosti. Tyto principy považujeme za základní povahu vesmíru, od které jsme se kvůli naší sobeckosti odchýlili.

Stejně jako buddhisté, vidíme utrpení jako základní lidskou zkušenost a výsledek karmy z konání špatných skutků v tomto životě nebo v těch předchozích. Nemáme žádná nařízení proti užívání léků, ani nejsme zrazováni od pomoci potřebným. Nicméně věříme, že trvalejší pomoc přichází skrze duchovní pozvednutí sebekultivací.

Přiznávám, že média se bavila na náš účet. Učení Falun Gongu má tradiční čínský nádech, včetně konzervativních názorů na témata jako předmanželský sex nebo homosexualita, ostatně jako mnohé další buddhistické a taoistické praktiky. Naneštěstí se v těchto parodiích ztratilo, že my jiné neposuzujeme podle požadavků na praktikující, ani nekážeme naše hodnoty, naopak vítáme každého bez ohledu na sexuální orientaci, pohlaví, rasu, společenské postavení, náboženský původ nebo zdravotní postižení.

A co se týče mimozemšťanů (další téma, nad kterým média slintala), ano, tak jako bývalý kosmonauti NASA, i my věříme, že existují, ale měsíce na to ani nepomyslíme, než nějaký novinář začne tvrdit, že o tom je naše víra. Naopak, sebekultivace je opravdu to, co je jádrem pro praktikující Falun Gongu.

Protože většina lidí zná Falun Gong díky angažovanosti v otázkách lidských práv, je lehké zapomenout, že tyto aktivity jsou něco, k čemu jsme byli s nechutí přinuceni pronásledováním. V srdci bychom raději trávili sobotní rána v parku, tiše meditujíc pod stromem.

Zdroj: http://www.newstatesman.com/blogs/the-faith-column/2008/08/falun-gong-dafa-rights-believe


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.