Česká republika: Ministr vnitra Ivan Langer ostře odsoudil násilí páchané čínskou vládou na praktikujících Falun Gongu

Ministr vnitra MuDr. Mgr. Ivan Langer
Dalším členem vlády, který vyjádřil solidaritu s pronásledovanými stoupenci Falun Gongu, je ministr vnitra České republiky Ivan Langer. Ve svém dopisu Asociaci Falun Gong ČR napsal:

„Připojuji se ke všem lidem vyjadřujícím solidaritu s pronásledovanými členy hnutí Falun Gong. Činím tak poté, co jsem se seznámil s elementárními zásadami jeho učení hlásajícími, že člověk by se měl chovat v souladu s principy pravdivosti, soucitu a tolerance. Jsou to hodnoty, jejichž šíření a vyznávání vždy významně přispívalo k vzájemnému respektu a spolupráci mezi státy, národy a k porozumění a přátelství mezi lidmi vůbec. Z tohoto důvodu ostře odsuzuji násilí páchané čínskou vládou na lidech praktikujících Falun Gong. Svoboda svědomí je základním kamenem svobodné společnosti a Čínu nebude možno považovat za skutečně vyspělý a na demokratických základech vybudovaný stát, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv formulovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

S pozdravem,

MuDr. Mgr. Ivan Langer

19. března 2008


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.