Česká republika: Ministr vnitra Ivan Langer ostře odsoudil násilí páchané čínskou vládou na praktikujících Falun Gongu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ministr vnitra MuDr. Mgr. Ivan Langer
Dalším členem vlády, který vyjádřil solidaritu s pronásledovanými stoupenci Falun Gongu, je ministr vnitra České republiky Ivan Langer. Ve svém dopisu Asociaci Falun Gong ČR napsal:

„Připojuji se ke všem lidem vyjadřujícím solidaritu s pronásledovanými členy hnutí Falun Gong. Činím tak poté, co jsem se seznámil s elementárními zásadami jeho učení hlásajícími, že člověk by se měl chovat v souladu s principy pravdivosti, soucitu a tolerance. Jsou to hodnoty, jejichž šíření a vyznávání vždy významně přispívalo k vzájemnému respektu a spolupráci mezi státy, národy a k porozumění a přátelství mezi lidmi vůbec. Z tohoto důvodu ostře odsuzuji násilí páchané čínskou vládou na lidech praktikujících Falun Gong. Svoboda svědomí je základním kamenem svobodné společnosti a Čínu nebude možno považovat za skutečně vyspělý a na demokratických základech vybudovaný stát, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv formulovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

S pozdravem,

MuDr. Mgr. Ivan Langer

19. března 2008


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.