Česká republika: Klíčoví čeští ministři podpořili Falun Gong

15. února 2008. Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek se na základě výzvy Asociace Falun Gong ČR připojil k petici za zastavení perzekuce Falun Gongu v Číně. „Bylo mi ctí podpořit svým podpisem petici za zastavení perzekuce Falun Gongu v Číně. Dovolte mi, abych vyjádřil svoji úctu k Vašemu úsilí k obraně lidských práv,” napsal ministr Kalousek v osobním dopise, adresovaném jednatelce Asociace Veronice Sunové.

ministr financí ČR - Miroslav Kalousek Dopis podpory zaslaný Asociaci Falun Gong ČR Petice za zastavení pronásledování Falun Gongu

Osobním dopisem reagoval také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. „Chtěl bych Vás ujistit, že otázka pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně mě nenechává chladným a že tuto problematiku soustavně a s velkou pozorností sleduji. Rád bych touto cestou vyjádřil podporu všem čínským občanům, jejichž lidská práva jsou porušována. Jsem si dobře vědom toho, že Čína prodělala v posledních letech prudký vývoj a že tomuto rozvoji neodpovídá zlepšení sociálního a právního postavení řady jejích občanů. Souhlasím s názorem, že současný hospodářský rozvoj Číny se v některých oblastech děje v přímém protikladu a na úkor základních lidských práv a s pohnutím sleduji zprávy o pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně,” píše ministr Liška v dopise ze 13. února 2008.

ministr školství ČR - Ondřej Liška Dopis zaslaný Asociaci Falun Gong ČR

Po dopisu podpory od místopředsedy vlády Alexandra Vondry jsou hlasy ministrů Kalouska a Lišky další nesmírně cennou reakcí na perzekuci Falun Gongu z nejvyšších vrstev české společnosti.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.