Spoločne sa zlepšovať počas konfliktov

Od praktizujúceho z Taiwanu

(Clearwisdom.net) V tejto chvíli sa cítim veľmi pokojne, pretože sa vyriešilo dlhodobé napätie medzi mnou a iným praktizujúcim. Predtým sme sa ani ja ani on nechceli postaviť zoči-voči konfliktu medzi nami. Namiesto toho sme sa mu neustále vyhýbali. Ale v tom, čo sa stane praktizujúcim, nie sú žiadne náhody. Pokiaľ neopustíme naše pripútanosti, napätie sa bude zosilňovať a zväčšovať. Zlo ho zneužije a ovplyvní naše celkové prostredie potvrdzovania Dafa.

Majster povedal na "Vyučovaní Fa na konferencií v Singapúre":
"Často hovorím, že keď majú medzi sebou dvaja ľudia nezhody, každý z nich by mal preskúmať seba. Nielen ľudia, ktorí medzi sebou majú nezhody, by sa mali preskúmať, ale aj okolostojaci, ktorí sú svedkami tejto udalosti. Vtedy sa budete skutočne zlepšovať veľkými skokmi."

Keď je tam napätie, ak sa nepozeráme dovnútra ale sa len slepo pozeráme na nedostatky druhého človeka a naliehame na našom vlastnom uhle pohľadu, potom sa to stane osudnou prekážkou v kultivácii. Nebudeme môcť spraviť v kultivácii pokrok.

Často vidíme kultivačný stav iných praktizujúcich z nášho vlastného uhla pohľadu a objavia sa konflikty, ak o tom nedokážeme otvorene hovoriť. Ak beží čas, ovplyvní to dokonca celkové prostredie, v ktorom potvrdzujeme Dafa. V minulosti som vždy mal pripútanosť k strachu, keď som si vymieňal skúsenosti s inými praktizujúcimi, pretože som očakával alebo chcel medzi nami harmóniu! Moje uvažovanie bolo: "Prečo spôsobovať konflikty a nechať iných cítiť sa trápne?" V skutočnosti to bola pripútanosť, ktorá musela byť odstránená. Nepraktizujúci dúfajú, že budú v harmónii. My sme kultivujúci, ktorí by mali dovoliť týmto pripútanostiam, aby boli odhalené a od základu odstránené, vytvoriac tak prostredie, v ktorom sa budeme všetci spoločne učiť a kultivovať sa. Toto je základom kultivácie.

Majster povedal na "Vyučovaní Fa na konferencií v Singapúre":
"To, že odhalím vaše slabosti počas nezhôd medzi vami je spôsob, akým vám dovoľujem najrýchlejšie sa zlepšovať. Avšak hneď ako sa stretnete s problémom, odsuniete ho nabok a poukazujete na nedostatky druhých, namiesto toho, aby ste sa sami preskúmali. Ako sa potom môžete kultivovať? Toto je pre mňa presne najlepší spôsob, ako vás nechať zlepšiť sa."

Otvorene som si vymenil s týmto praktizujúcim pochopenia, z očí do očí, a začali sme si vážiť pochopenie toho druhého. Keď sme sa pokúsili opustiť svoje ja, napätie sa zrazu úplne stratilo. Spoločne sme sa v tomto procese zlepšili. V iných dimenziách to muselo byť tiež veľmi mocné, pretože energetické pole, o ktoré sa zlo opieralo, sa úplne rozpustilo.

Majster povedal na "Vyučovaní Fa na metropolitnej Fa konferencii v New Yorku (20. apríl 2003)":
"V súčasnosti, napätie, ktoré sa vynorilo medzi niektorými študentami - všetci musíte dávať pozor - nemôžete dovoliť tým drobnostiam, aby ovplyvnili správne veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť. Poviem vám, bez ohľadu na to, aké konflikty sa objavia, alebo aké druhy situácií vystúpia, je to určite tak, že máme medzery v nás. Je to určite takto. Ak by tam nebola medzera, nik by ju nemohol zneužiť."

Mali by sme si vážiť predurčené vzťahy medzi praktizujúcimi, pracovať spoločne a dobre sa koordinovať, aby sme dobre robili tri veci na potvrdzovanie Dafa. Nie je potrebné obávať sa, keď je tu konflikt, ale bolo by znepokojivé, keby sme o ňom otvorene nehovorili.

Poukážte prosím láskavo na nesprávne veci vo vyššie uvedenom texte. Ďakujem Vám, Majster! Ďakuje, priatelia praktizujúci!

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/2/12/69891.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.