Inspirace z učení se Fa zpaměti

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Praktikující z města Yushu, provincie Jilin

Falun Gong jsem začal praktikovat v roce 1996. Třebaže jsem praktikujícím-veteránem, opakovaně jsem selhával v tom, že jsem dobře nestudoval Zákon. Měl jsem potíže studovat Zákon s poklidnou myslí. Mnohokrát jsem se pokoušel dívat dovnitř, abych překonal překážky, ale nevedlo to k žádnému výraznému zlepšení. Působilo mi to velké potíže.

Před časem jsem se po přečtení článků (od spolupraktikujících) o učení se Fa zpaměti k takovému kroku odhodlal. Po prvním dni jsem se cítil znamenitě. Neočekával jsem, že se mi podaří naučit se to tak rychle. Spočítal jsem si, že pokud by to takhle šlo dál, byl bych schopen dokončit Zhuan Falun během dvou měsíců. Když jsem se učil podkapitolu „Překročení Pěti prvků a Tří říší“ ve druhé lekci, narazil jsem. Na straně 68 bylo jen dvanáct řádků v odstavci, ale ani po třech hodinách jsem se dvě věty stále nemohl naučit. Jedna z nich je: „Uspořádání molekul je v takovém stavu…“ A ta další zní: „(…) vaše buněčné molekuly si stále ještě zachovávají svoji původní strukturu a uspořádání.“

Zpočátku jsem si myslel, že je to zasahování a že tu obtíž musím překonat a naučit se je. Ale po několikadenních pokusech jsem stále o tyto dvě věty zakopával. Hovořil jsem o mém problému s jedním spolupraktikujícím a rozpoznal jsem základní příčinu. Je to proto, že bytosti v mém systému selhaly, když se přizpůsobovaly Zákonu. Buněčné molekuly v mém vesmíru si stále zachovávaly svou původní strukturu a uspořádání starého vesmíru. Bytostem v mém těle se nedařilo přizpůsobit Zákonu v novém vesmíru a zasahovaly do mezer, které existovaly uvnitř mě, v mé kultivační praxi.

Když jsem rozpoznal základní příčinu, pomyslel jsem si: „Všechny bytosti v mém vesmíru, musíte se přizpůsobit Velkému Zákonu, abyste měly budoucnost. Musím odstranit vše, co mi překáží v přizpůsobování se Zákonu. Nikdy jim nesmím dovolit, aby existovaly v mém prostoru či aby překážely vnímajícím bytostem, když získávají Zákon.“ Pak jsem byl schopen velmi rychle se ty dvě věty nazpaměť naučit.

Tato zkušenost mě naučila, že musím studovat Zákon v klidu, se soustředěním a celým svým srdcem. Jestliže studuji zákon jako každodenní rutinu, nepodaří se mi objevit či vyřešit problémy v mé kultivační praxi. Pouze když studuji Fa s nepohnutou myslí, mohu pomoci mikroskopickým životům v mém vesmíru, aby se co nejdříve přizpůsobily Zákonu, a také dobře vykročím na mé cestě kultivace v období nápravy Zákona.

">www.pureinsight.org/pi/articles/2005/12/5/3562.p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.