Chamtivost/nenasytnost bez ctnosti vede k pohromě

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V období, kdy vládla dynastie Čou (770 – 260 př. Kr.), žil muž jménem Tchao Tac´, který byl starostou města Tchao. Netěšil se dobré pověsti, rodinné jmění ale ztrojnásobil.

Jeho žena mu řekla: „ Když člověk není schopný, ale zastává vysoký úřad, může jen škodit; pokud člověk nahromadí bohatství bez zásluh, přivolává na sebe možnou pohromu. Ty teď hromadíš více a více peněz, protože jsi chamtivý. Slyšela jsem, že na Jižní hoře žije leopard, který se skrývá v mlze, dešti sedm dní, aby zvlhčil svou srst a ta mu narostla, lépe se tak může vyhnout zranění. Pokud se prase krmí vším a tloustne, brzy bude poraženo. Ty nekultivuješ ctnost, ale naše rodina bohatne den za dnem. Jsme odsouzeni k pohromě.“ Tchao Tac´ byl hluchý k jejímu přemlouvání, namísto toho ji vyhnal z domu.

O rok později byl popraven za podplácení.

Pokud se člověk nečiní dobře či nehromadí ctnost, místo toho je chamtivý a hledá pouze bohatství, je jako lampa hořící bez dostatečného množství oleje. Měli bychom si zapamatovat.

„Ctnost se hromadí před narozením. Vládce a jeho poddaní, bohatství a postavení, vše pochází ze ctnosti. Bez ctnosti nelze ničeho dosáhnout a ztráta ctnosti znamená ztrátu všeho.Proto ti, kteří usilují o moc a hledají bohatství musejí především nahromadit ctnost. Přetrpění těžkostí a konání dobrých skutků může nashromáždit veškerou ctnost mezi lidmi.“
(Podstata dalšího pokroku. Bohatství se ctností)

http://www.clearharmony.net/articles/200511/29815p.html

uveřejněno: 14. 11. 2005

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.