Účastnit se skupinového studia Zákona je prvním vykročením z temnoty

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Praktikující Falun Gongu z Tchaj-wanu

Jeden mladší praktikující v naší skupině měl v sobě strach a negativně vnímal dospělé, protože vyrostl ve velmi negativním prostředí, kde byly urážky na denním pořádku. Jednou nám řekl: „Rozhodl jsem se zlepšit svůj kultivační stav. Nechci žít samotářsky v temném světě, ani už nechci o lidech přemýšlet negativně. Nejdříve jsem se pravidelně účastnil skupinového studia Zákona, abych vykročil z temnoty. Společné studium Zákona mi poskytuje velkou příležitost, abych navázal vztahy s ostatními praktikujícími Falun Gongu.“

Kvůli účinku předchozí výchovy byl na začátku velmi negativní, konfrontační a během sdílení zkušeností, které probíhalo vždy po každém společném čtení, slovně napadal ostatní praktikující. (Poznámka – lidé, kteří čelí strachu, obvykle napadají ostatní, je to obranný mechanismus.) Své negativní projevy přenášel na ostatní a pro některé praktikující nebyl vítaným hostem, naštěstí se ale neuzavřel do sebe. Navzdory jeho negativnímu chování praktikující v naší čtecí třídě po každém konfliktu hledali své vlastní mezery díváním se dovnitř. Všichni nakonec následovali Zákon, překonali duševní útrapy, a tak zvýšili svou příslušnou kultivační úroveň.

Tento praktikující nám řekl, že když vynechal společné studium Zákona, jeho kultivační stav se zhoršil. Odnášel věci z práce, hrál videohry a plýtval časem dalšími nesmyslnými věcmi. Když se účastní skupinového studia Zákona pravidelně, vedle smysluplnější život. Když vynechá společné studium, ztrácí disciplínu a sebekontrolu.

Po jisté době, kdy docházel na společná čtení, se postupně zbavoval strachu z dospělých praktikujících. Nejdříve neustále na ostatních praktikujících něco viděl. Například počítal, kolik se účastnilo praktikujících, a kontroloval, kolik jich nepřišlo na společné studium Zákona. Po mnoha konfliktech se spolupraktikujícími ve školním klubu Falun Dafa, uviděl rozdíly mezi praktikujícími a uvědomil si důležitost osobní kultivace. Dalším krokem bylo, že chtěl být usilovný ve své osobní kultivaci, protože cítil, že spolupraktikující se na něj dívají s despektem jako na špatného kultivujícího. Rozhodl se, že bude dobrým praktikujícím, aby si získal u ostatních respekt. Později zažil v práci několik nehod a uvědomil si, že po dlouhou dobu své osobní kultivace byl velmi pasivní. Jinými slovy - v minulosti se snažit lépe kultivovat pouze když cítil, že je pozadu nebo když se na něj ostatní spolupraktikující dívali svrchu. Přiznal, že chtěl kultivovat z různých nesprávných důvodů, protože opravdově neporozuměl smyslu kultivace.

Jeho příběh ve skutečnosti ilustruje důležitost společného studia Zákona, ať je počet ve skupině jakýkoli. Společné čtení je důležitá forma kultivace, kterou nám Učitel poskytnul. Prostředí skupinového čtení je opravdový výkovek pro každého a všechny kultivující.

Zdroj: www.pureinsight.org/pi/articles/2005/7/4/3110p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.