Kanada: Nové důkazy v přepracované zprávě podporují obvinění, že Komunistická strana Číny provozuje loupeže orgánů zaživa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jing Sin

Po téměř půlročním neustálém sledování pana Davida Kilgoura a pana Davida Matase, předkládají tito dva kanadští vyšetřovatelé další důkazy, které podporují obvinění, že Komunistická strana Číny (KS Číny) provádí loupeže orgánů živým praktikujícím Falun Gongu. 31. ledna 2007 ráno uveřejnili tito dva vyšetřovatelé svou přepracovanou vyšetřující zprávu „Krvavá loupež – přepracovaná vyšetřující zpráva k obviněním z odběrů orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně“. Tato přepracovaná zpráva byla rozšířena o dalších 18 aspektů na celkový počet 33.

Přepracovaná zpráva obsahuje 16 nových elementů, od důkazů a vyvrácených tvrzení, včetně rozhovorů s příjemci orgánů, velkého počtu k smrti umučených nebo pohřešovaných praktikujících Falun Gongu, velkorysé výstavby transplantačních center v Číně po začátku pronásledování, dosahování zisků ve vojenských a lékařských centrech v Číně, rozdílů v etice a v právu mezi Čínou a ostatními zeměmi, vývoje technologií pro transplantace orgánů, včetně velkého počtu neidentifikovatelných praktikujících Falun Gongu ve vězeních.

Pan Wang Siao-chua jako svědek podává informace o své zkušenosti, že lékaři KS Číny provádějí ve vězeních tělesné prohlídky praktikujících Falun Gongu


Pan David Kilgour a pan David Matas uveřejnili přepracovanou zprávu, která potvrzuje obvinění z loupeží orgánů živým praktikujícím Falun Gongu, které provádí KS Číny

Transplantace orgánů: Pokroky v transplantační chirurgii vytvářejí nové možnosti pro staré kádry

Ve zprávě stojí: „Pokročilejší techniky v transplantační chirurgii neznamenají hned také pokročilejší čínský politický systém. Čínský komunistický systém nadále zůstává. Vývoj v oblasti transplantační chirurgie v Číně znamená ukrutnost, korupci, utlačování a mnoho obětí. Pokrok v transplantační chirurgii vytváří v Číně nové možnosti pro staré kádry, aby tak jednaly pod vlivem úplatnosti a ideologie.“

Při svých krátkých návštěvách ve 30 zemích hovořili oba vyšetřovatelé s mnoha příjemci orgánů. „Když jsme zveřejnili naši zprávu v Asii, setkali jsme se s jedním mužem, který v roce 2003 letěl do Šanghaje, aby dostal novou ledvinu. Cena před jeho odjezdem činila 20,000 jüanů. Byl přijat v lidové nemocnici číslo 1, v civilním zařízení. Během následujících dvou týdnů mu přinesli čtyři ledviny, které byly testovány na jeho krevní skupinu a další faktory. Žádná z nich však nebyla kompatibilní s jeho protilátkami a tak byly zase všechny ledviny odneseny. Následně odjel zpět do své vlasti a vrátil se přibližně za dva měsíce zpátky opět do této nemocnice. Stejným způsobem byly testovány další čtyři ledviny. Když byla osmá ledvina kompatibilní, byla úspěšně provedena transplantace. Dále následoval osmidenní pobyt na zotavenou v nemocnici lidové armády číslo 85. Jeho ošetřujícím lékařem byl chirurg Dr. Tchan Ťien-ming z vojenské oblasti Nan-ťing, který měl občas na sobě i svou vojenskou uniformu.“

Doba přežití jedné ledviny [po jejím odebrání] se pohybuje mezi 24 až 48 hodinami a u jater je to 12 hodin. Pouze díky existenci velké banky živých „dárců“ ledvin a jater mohou být pro zákazníky zaručeny tak krátké čekací doby. Propagace s uváděním takových krátkých termínů na dokonale vhodné orgány jenom dokazuje to, že musí „existovat“ banka se živými potencionálními „dárci“.

Ve zprávě se říká, že původ orgánů pro 41,500 transplantací v době od roku 2000 do roku 2005 zůstává nejasný. Zpráva vyvozuje, že tyto orgány pocházely od praktikujících Falun Gongu. Nová zpráva obsahuje mimo jiné i důkazy v podobě doznání příslušných lékařů (v telefonických hovorech), že tyto orgány pocházejí od praktikujících Falun Gongu, z mrtvých těl umučených praktikujících, jejichž orgány chyběly. Dále obsahuje skutečnost, že praktikující ve vězeních často neprozradí své pravé jméno (aby KS Číny nepronásledovala členy jejich rodiny a nemohla s nimi nikoho spojovat); také obsahuje velký počet pohřešovaných osob, ale i skutečnost, že rodinní příslušníci nesměli vidět mrtvá těla umučených praktikujících. V listopadu loňského roku Chuang Ťie-fu, náměstek ministra zdravotnictví, přiznal, že zdrojem orgánů pro transplantace jsou k smrti odsouzení vězni. Přepracovaná zpráva poukazuje na to, že: „Falun Gong představuje ve vězeních skupinu obyvatel, která je mnohem početnější než skupina kriminálníků, kteří byli za spáchané zločiny odsouzeni k smrti a popraveni. Praktikující jsou hanobeni a je s nimi nelidsky a ukrutně zacházeno.“

Transplantace orgánů a obrovské zisky pro armádu a zdravotnictví

Ve zprávě se říká: „Prodej orgánů se stal zdrojem zisků pro nemocnice, ale i cestou, jak si držet otevřené dveře a možností mít připraveny prostředky pro jiné odvětví ve zdravotnictví.

Například v Pekingu v transplantačním centru všeobecné nemocnice je ozbrojená policie. Tato nemocnice směle tvrdí: „Naše transplantační centrum je hlavním zdrojem příjmu. Hrubé příjmy tohoto oddělení činily v roce 2003 16,070,000 jüanů. Od ledna do června roku 2004 činil příjem 13,570,000 jüanů. V tomto roce [2004] je reálná šance, že bude překonána hodnota 30,000,000 jüanů.“

Účast armády na loupežích orgánů se rozšiřuje do civilních nemocnic. Příjemci orgánů nás často informovali o tom, že dostali orgány v civilních nemocnicích, ale operace byly prováděny vojenským personálem.

Ve zprávě se poukazuje na to, že chirurgové, kteří v Číně provádějí transplantace orgánů, by mohli bez zásahu vlády provést každou operaci, protože neexistuje žádný nezávislý kontrolní orgán, který by kontrolu provedl.

Praktiky transplantace orgánů prováděné v Číně jsou v ostatních zemích nezákonné.

Kromě toho se ve zprávě říká, že mnoho zemí prodává léky pacientům, jimž byly v Číně transplantovány orgány, aby tyto orgány nebyly tělem odmítnuty. Tito pacienti by po návratu do vlasti z důvodu neznámého původu orgánu nemohli dostat žádnou následnou péči.

Reakce čínského režimu

Reakce čínského režimu je ve zprávě také zmiňována: „Režim v Číně reagoval na první verzi naší zprávy nepříliš přesvědčivým způsobem. Většina reakcí byly útoky proti Falun Gongu. Skutečnost, že odpovědí čínské vlády na naši zprávu byly útoky proti Falun Gongu, posiluje vyhodnocení naší zprávy. Přesně tento druh útoků umožňuje porušování základních lidských práv na praktikujících Falun Gongu v Číně. V těchto reakcích bylo poukázáno jen na dvě věcné chyby v první verzi naší zprávy. V příloze jsme špatně přiřadili dvě čínská města do provincií. Tato chyba však nemá vůbec nic společného s vyhodnocením nebo s důsledky naší zprávy.“

Svědek vypovídá, že praktikující se ve vězeních musí podrobit krevním testům a zdravotním prohlídkám

Pan Wang Siao-chua z Montrealu se zúčastnil tiskové konference jako svědek. Vypověděl, že jsou u uvězněných praktikujících Falun Gongu prováděny zdravotní prohlídky, včetně krevních testů a prohlídky orgánů, jako jsou játra a ledviny. Tyto informace jsou součástí této zprávy.

Pan Wang Siao-chua byl kvůli své víře ve Falun Gong několikrát zatčen. On i jiní praktikující byli ve vězeních trýzněni tělesně i duševně. V lednu 2002 byli všichni podrobeni rozsáhlým prohlídkám.

Veřejnost by měla být varována před transplantacemi orgánů v Číně

Vyšetřovatelé ukázali na jednom příkladu, že případy příjemců transplantátů orgánů v Kanadě narůstají. Příjem transplantovaných orgánů v Číně je řízen nemocnicemi a obchodníky. Bylo potvrzeno, že nemocnice v Torontu, Vancouveru a Calgary posílají pacienty na transplantace orgánů do Číny. Na základě neúplných odhadů dochází k takovým případům ve Vancouveru průměrně jednou za měsíc a v Torontu je to měsíčně 20 případů.

Celkový počet transplantací orgánů v Austrálii klesá, protože vláda pacienty varovala, že v Číně jsou orgány pro transplantace z živých praktikujících Falun Gongu.

Ve zprávě jsou vyslovena doporučení všem vládám. Mimo jiné se praví:

1. Všechny státy by měly uvést v platnost teritoriálně oddělené zákonodárství, ve kterém by podílení se na loupeži orgánů bez svolení dárce bylo trestným činem;

2. Státní systémy financování lékařské péče by měly zamítat náhradu nákladů za komerční transplantace v cizině i financování následné péče po získání takovýchto orgánů;

3. Každému, o němž je známo, že se podílí na obchodování s orgány vězňů v Číně, by mělo být všemi zeměmi zapovězeno vstupní vízum;

4. Dokud Čína nezastaví loupeže orgánů uvězněným lidem,
- neměly by cizí vlády udělovat žádná víza čínským lékařům, kteří chtějí do země přicestovat za účelem dalšího vzdělávání se v oboru transplantační techniky,
- žádný zahraniční lékařský personál pro transplantace by neměl jezdit do Číny za účelem dalšího vzdělávání se v oboru,
- měly by být odmítány veškeré příspěvky do vědeckých časopisů o výzkumu čínské praxe v oblasti transplantace orgánů,
- měli by zahraniční lékaři odrazovat své pacienty od toho, aby jezdili do Číny za účelem transplantace orgánů,
- neměly by farmaceutické firmy exportovat ani léky působící proti odmítání orgánů tělem, ani léky, které se používají výlučně v Číně,
- měly by cizí státy zakázat export léků, které působí proti odpuzování orgánů a které se používají výlučně při transplantacích v Číně;

5. Důkazní břemeno, že zdroj dárců orgánů v Číně je bez jakékoliv pochybnosti dobrovolný, by mělo spočívat na zahraničních expertech, a to před tím, než dojde k lékařskému doporučení do Číny nebo jakékoliv jiné kooperaci s Čínou v oblasti transplantací orgánů;

6. Lékařský odborný stav by měl v každém státě zřídit dobrovolný systém hlášení, aby byla zakládána nashromážděná data o pacientech, kteří odcestovali do Číny za účelem transplantace orgánu;

7. Všechny státy by měly své občany cestující do Číny upozorňovat na to, že orgány pro transplantace v Číně pocházejí téměř výlučně od uvězněných lidí, a to bez jejich svolení, ať už se jedná o vězně odsouzené k smrti či o praktikující Falun Gongu.

Použít olympijské hry jako donucovacího prostředku k ukončení loupeže orgánů

V interview pro média pan David Kilgour řekl, že by se měl Mezinárodní olympijský výbor, ale i každá vláda, každý sponzor a každý atlet zeptat: „Měli bychom udržovat kontakty s režimem, který se neštítí ani takového zločinu, jako je loupež orgánů živým lidem?“ Takovým způsobem bude vyvinut nátlak, který zastaví toto páchání zločinů. Navrhl, aby byly olympijské hry použity jako donucovací prostředek proti Komunistické straně Číny, aby loupež orgánů zastavila.

Pan David Kilgour také zdůraznil, že reakce KS Číny na zprávu nebyla chytrá, a že by bylo pro ni lepší uvažovat o ukončení pronásledování Falun Gongu. Jinak vyjdou fakta na Olympijských hrách 2008 v Pekingu najevo před lidmi z celého světa.

Pan David Kilgour působil během interview ohledně vyšetřovací zprávy důvěryhodně. Vyzval k tomu, aby byly ukončeny zločiny proti lidskosti. Řekl: „Falun Gong je respektován v 69 zemích ze 70. Jen v jedné zemi ze 70 zemí jsou praktikující pronásledováni a jsou dokonce zabíjeni kvůli svým orgánům, a touto zemí je Čína.“ Řekl, že mladým a zdravým praktikujícím Falun Gongu jsou loupeny orgány jen kvůli jejich víře a jejich ostatky se zpopelňují, aby neexistovaly proti KS Číny žádné důkazy. Pacienti, kteří získají orgány pro transplantaci v Číně, by měli vážně popřemýšlet o tom, co činí, a ti ostatní by neměli s takovými zločiny souhlasit.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200702/59762.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200702/36170p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.