Kultivující by se neměli snažit nutit ostatní

Od tchajwanského Dafa praktikujícího

[PureInsight.org] Vyžadovat na ostatních, aby přicházeli včas, nevybočovali z řady a udržovali správnou hygienu a tak podobně - jsou ty věci skutečně pro dobro ostatních, nebo abychom ochránili své vlastní zájmy? Když druzí chodí včas a nevybočují z řady, pak nemusím dlouho čekat. Když druzí udržují správnou hygienu, nebudu muset používat nebo se dívat na špinavé věci. Mé požadavky na ostatní nejsou nesprávné. Aby byl člověk dobrý, rozhodně by měl chodit včas, dodržet slovo, nevybočovat z řady a udržovat správnou hygienu. Ale jako kultivující bych tyto věci měl vyžadovat na sobě; není na mě, abych to požadoval na druhých.

Když se ukážou nedokonalosti druhého člověka, mohu na ně poukázat, ale dělám to pro jeho dobro, nebo abych ochránil své vlastní zájmy? Jestliže to dělám opravdu pro jeho dobro, nenutil bych ho, protože donucování nezmění lidské srdce. Jestliže to dělám opravdu pro jeho dobro, nepředpokládal bych předem jeho pozici. Nelpěl bych tvrdošíjně na tom, že mé porozumění je správné. Jestliže to opravdu dělám pro jeho dobro, nejdříve bych ho měl pochopit, porozumět jeho činům a chování, spíše než se ho úpěnlivě snažit změnit.

Jako kultivující bych neměl vyvíjet nátlak na druhé, podobně jako Učitel, který nás nikdy nenutí. Spíše nás nechává, abychom tomu porozuměli ze Zákona. Nejdříve se můžeme sami činit dobře. Druzí pak uvidí své vlastní nedostatky a teprve potom se jejich srdce pohne natolik, že změní své chování.

Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4419


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.