Báseň: Hmla

{Od slovenského praktizujúceho)

Hmla

Zlatá žiara, nebo hmlisté,
v hrudi bije srdce čisté.
Zima a chlad nemajú moc,
myseľ pravá, to je tá cnosť.


Tu

Spolu s vami,
oku nie vždy lahodiac,
kráčali oni,
cieľ ich ľudstva viac.

Hoc teraz
nikto nevie kto to
Kráľ-žobrák,
hore-dole toto.

Pravosť vnútra,
hoc je kalom prekrytá,
Ukáže sa,
nezostane ukrytá.


Lavica

Dávno ač aj tribunál už stojí,
milosť sudcu bezmedzná je kvôli,
Čakať riadi všetkým zôkol-vôkol,
By rtieľ zjaviť spravodlivý mohol.

Žalobcovia, žalovaní,
každá strana prítomná,
vzal si tak plať,
Zákon právo vykoná.

Čas dozrel, hlas už zhora velí,
preč zrazu hustá hmla sa valí,
lavica tá nový pohľad skýta
a lúč jasu spravodlivosť víta.

(básne sú venované ľuďom prenasledovaným za svoju vieru vo Falun Gong a ľuďom, ktorí sa snažia im pomôcť)

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.