Báseň: Změna ročního období (proroctví dneška)

V průběhu času lidstva
Nejednou byl člověk ovládán
Život za životem jsme trávili
sehrávajíce naše předurčené role.

Jestliže se Nebesa pohnou a nastane změna
Co bude smeteno? Co zůstane?
Člověk i další životy nesou naději,
Zatímco Zákon Nebes zachází s každým stejně.

Zlovolní se vzdalují úprkem,
Zachránit vlastní život nedokáží,
Zatímco ti – podvedení – vyvedeni z míry zírají.
Čeho se docílilo nekonečným svárem?

Pyramida tajemství uchována
Rozdělí se mezi těch několik,
Neznají ani ty velkolepé bytosti
Pozorující a poznamenávající každou scénu.

Každému životu – vskutku vzácné bytosti
- je poskytnuta šance mnohokrát.
A přece některé opila moc světa
Nejsou si vědomi, jakýže to osud leží před nimi.

Změna ročního období se ohlásila,
Všechny oči nyní vidí svět jinak,
A ti – probuzení – sehrávají nové role
S lepšími skutky, aby to dovedli ke zdárnému konci.


Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4344

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.