Příběhy starověké Číny: Odpouštět, tolerovat a nevšímat si chyb druhých

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Chan Čchi byl vévoda z Wej-kuo a ministerský předseda za vlády dynastie Sung ve starověké Číně. Když vedl armádu v Ting Wu, došlo k této příhodě. Jednoho dne psal dopis. Aby viděl, co dělá, požádal jednoho strážce, aby mu držel svíčku. Strážce ale moc nedával pozor a Chan Čchiovi spálil vlasy. Chan Čchi okamžitě plamen uhasil rukávem a pokračoval v psaní, jako by se nic nestalo. Po chvíli si všiml, že vystřídali toho původního strážce. Chan Čchi se bál, že toho strážce potrestají. A tak rychle řekl dohlížející stráži: „Nestřídejte ho. Přiveďte ho zpátky. Už se naučil, jak má držet svíčku pořádně.“ U celé armády si Chan Čchi získal velký obdiv.

Když Chan Čchi hlídal palác Ta Ming, někdo mu daroval dva hodnotné nefritové hrnečky a řekl mu: „Farmář je našel v hrobě, jsou bez vady na kráse. Je to skutečný poklad.“ Chan Čchi poděkoval dárci a dal mu platinu. Hrnečky se mu strašně líbily. Kdykoli pozval hosty na hostinu, hrnečky vždycky byly umístněny na postříbřeném stole k tomuto účelu určenému.

Jednou byl pozván na hostinu úředník, který měl na starosti vodní dopravu. Poslali pro hrnečky. Sluha byl ale neopatrný a hrnečky převrhl. Všechny hosty pojala hrůza a sluha si klekl a čekal na krutý trest. Chan Čchi zůstal nevyveden z rovnováhy, usmál se na hosty a poznamenal: „Všechno je předurčeno.“ Řekl sluhovi: „Uklouzl jsi a neudělal jsi to schválně. Není to tvá chyba.“ Všichni hosté pochválili Chan Čchia a obdivovali jeho ohromnou toleranci.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200611/36500p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.