Historky: Džentlmen by měl být přívětivý, neměl by se nechat unášet proudem

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od Čchun

[PureInsight.org] C'-Lu se zeptal Kchung C'e: „Učiteli, mohl byste mi - prosím vás - říct, co znamená slovo „silný“?

Kchung C' se ho zeptal: „Ptal ses na význam slova „silný“, jak se používá v severní Číně, nebo jižní Číně či ve tvém studiu?“

C'-Lu odpověděl: „Je v tom nějaký rozdíl?“

Kchung C' řekl: „Samozřejmě, že se liší. Ty jsi štědrý a mírný, když vyučuješ ostatní. Nemstíš se, když jednáš s lidmi obhroublými. Lidé z jižní Číny považují tyto lidi za silné. Džentlmeni jsou obvykle obdařeni touto charakteristikou. Člověka, který použije nůž a brnění, aby se chránil, a má vždycky u sebe zbraň a nemá strach ze smrti, toho lidé ze severní Číny považují za silného. Ti, kteří se zocelí, patří do této skupiny.“

C'-Lu se zeptal znovu: „Učiteli, jakému významu slova silný bych se měl naučit?"

Kchung C' řekl: "Džentlmen může být přívětivý, ale nemůže se nechat hnát proudem. To je opravdová síla. Aby byl takový, džentlmen by měl přísně následovat „cestu středu“. Když je vláda liberální, džentlmen by si měl uchovat stejný charakter, jako kdyby byl chudý. Když nastoupí vláda tyrana bez ctnosti, džentlmen by neměl měnit své přesvědčení, dokonce i když by čelil smrti. Tomu se říká opravdová síla."

Tradiční čínská kultura zdůrazňuje, že člověk by měl stát na svém názoru a zásadách, místo toho aby následoval proud. Člověk by měl mít nezlomnou víru v hodnotný cíl či záměr. Teprve pak dokáže překonat všechny těžkosti, kráčet vpřed odvážně a splnit svůj cíl s jistotou a neochvějnou odvahou.


Čínská verze je dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/11/4/40714.html
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4295

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.