Francie: Francouzská organizace zabývající se lidskými právy naléhá na francouzského prezidenta Chiraca, aby přiměl Komunistickou stranu Číny ukončit pronásledování Falun Gongu

Paní Marie-Francoise Lamperti, prezidentka Agir Pour les Droits de l'Homme – francouzské organizace zabývající se lidskými právy, se nedávno setkala s panem Laurentem Billim, poradcem prezidenta Chiraca z Ministerstva zahraničí. Během setkání paní Lamperti zdůraznila, že Falun Gong je krutě pronásledován a požádala, aby Rada předala panu prezidentovi dopis od Francouzské asociace Falun Dafa. V tomto dopise Francouzská asociace Falun Dafa vybízí prezidenta Chiraca, aby s čínskou vládou vedl otevřený dialog o lidských právech, a aby naléhal na ukončení pronásledování Falun Gongu.

Paní Marie-Francoise Lamperti a pan Tchang Chan-lung, prezident Francouzské asociace Falun Dafa

Paní Lamperti také požádala pana Billiho, aby předal dopis od Davida Kilgoura a Davida Matase společně s jejich investigativní zprávou o zločinech odebírání orgánů. V dopise tito dva vyšetřovatelé naléhají na prezidenta Chiraca, aby čínský režim přiměl k otevření všech vězení a pracovních táborů a umožnil mezinárodní vyšetřování. Také paní Lamperti podepsala tento dopis.

Paní Lamperti řekla: „Během našeho setkání jsme hovořili o skutečnosti, že stoupenci duchovního hnutí Falun Gong jsou vězněni, mučeni a zabíjeni pro své orgány, a o skutečnosti, že v Číně jsou koncentrační tábory. Požadujeme, aby poradce z Ministerstva zahraničí řekl prezidentu Chiracovi, že všechna tato obvinění jsou skutečná, a naléháme na prezidenta Chiraca, aby nutil čínskou vládu akceptovat mezinárodní vyšetřování. Jako organizace, která se stará o lidská práva, jsme vyjádřili naše znepokojení. Doufáme, že se francouzští vědci nestanou spolupachateli krutého obchodování s orgány.“

Pan Billi odpověděl: „Každý vědec, který se bude podílet na této kruté praktice, bude nést zodpovědnost v souladu s francouzským zákonem.“

Předtím než prezident Chirac navštívil Čínu, se pan Billi setkal se zástupci 16 organizací působících na poli lidských práv, aby si vyslechl jejich připomínky a požadavky na lidská práva v Číně.

Anglická verze: http://en.clearharmony.net/articles/200611/36250p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.