Francie: Francouzská organizace zabývající se lidskými právy naléhá na francouzského prezidenta Chiraca, aby přiměl Komunistickou stranu Číny ukončit pronásledování Falun Gongu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Paní Marie-Francoise Lamperti, prezidentka Agir Pour les Droits de l'Homme – francouzské organizace zabývající se lidskými právy, se nedávno setkala s panem Laurentem Billim, poradcem prezidenta Chiraca z Ministerstva zahraničí. Během setkání paní Lamperti zdůraznila, že Falun Gong je krutě pronásledován a požádala, aby Rada předala panu prezidentovi dopis od Francouzské asociace Falun Dafa. V tomto dopise Francouzská asociace Falun Dafa vybízí prezidenta Chiraca, aby s čínskou vládou vedl otevřený dialog o lidských právech, a aby naléhal na ukončení pronásledování Falun Gongu.

Paní Marie-Francoise Lamperti a pan Tchang Chan-lung, prezident Francouzské asociace Falun Dafa

Paní Lamperti také požádala pana Billiho, aby předal dopis od Davida Kilgoura a Davida Matase společně s jejich investigativní zprávou o zločinech odebírání orgánů. V dopise tito dva vyšetřovatelé naléhají na prezidenta Chiraca, aby čínský režim přiměl k otevření všech vězení a pracovních táborů a umožnil mezinárodní vyšetřování. Také paní Lamperti podepsala tento dopis.

Paní Lamperti řekla: „Během našeho setkání jsme hovořili o skutečnosti, že stoupenci duchovního hnutí Falun Gong jsou vězněni, mučeni a zabíjeni pro své orgány, a o skutečnosti, že v Číně jsou koncentrační tábory. Požadujeme, aby poradce z Ministerstva zahraničí řekl prezidentu Chiracovi, že všechna tato obvinění jsou skutečná, a naléháme na prezidenta Chiraca, aby nutil čínskou vládu akceptovat mezinárodní vyšetřování. Jako organizace, která se stará o lidská práva, jsme vyjádřili naše znepokojení. Doufáme, že se francouzští vědci nestanou spolupachateli krutého obchodování s orgány.“

Pan Billi odpověděl: „Každý vědec, který se bude podílet na této kruté praktice, bude nést zodpovědnost v souladu s francouzským zákonem.“

Předtím než prezident Chirac navštívil Čínu, se pan Billi setkal se zástupci 16 organizací působících na poli lidských práv, aby si vyslechl jejich připomínky a požadavky na lidská práva v Číně.

Anglická verze: http://en.clearharmony.net/articles/200611/36250p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.