Česká republika/Havířov: Výstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v Havířově

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Dne 6. září 2023 byla vernisáží zahájena výstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v Galerii Radost v Havířově. Vernisáž začala v 17 hodin pod záštitou paní Mgr. Jany Feberové, náměstkyně primátora pro školství a kulturu. Vernisáží přítomné provedl pan David Czyž, kurátor výstavy.

Výstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v HavířověVýstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v Havířově

Paní Mgr. Jana Feberová v krátkém proslovu poděkovala za to, že putovní výstavu, která navštívila více než dvě stě měst po celém světě, mohou navštívit také občané Havířova.

Provedení výstavou bylo zaměřeno na příběh, který zachycuje – krása meditačních cvičení a kultivace, pronásledování praktikujících v Číně a jejich odhodlání vydržet, objasňování pravdy po celém světě a nakonec naděje a karmická odplata.

Pro dokreslení byla věnována část provedení výstavou také tomu, čím vším si museli lidé v Číně v druhé polovině 20. století po nástupu komunistů v roce 1950 projít: pronásledování kapitalistů, velkostatkářů, intelektuálů, velká kulturní revoluce, demonstrace na náměstí Nebeského klidu. „Zdá se, že právě tyto informace daly návštěvníkům další rozměr pochopení této výstavy,“ řekla paní Hana Dvořáková, kronikářka města Havířova, po skončení výstavy. Bližší popis výstavy bude součástí kroniky města Havířova.

Atmosféru vernisáže dotvářel působivý hudební doprovod žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů na akordeon a zobcovou flétnu.

Dvě návštěvnice, které cvičí v Havířově jógu, zajímaly podrobnosti cvičení Falun Gongu (Fa-lun Kungu).

Výstava potrvá až do 2. října 2023.

Výstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v HavířověVýstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v HavířověVýstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v HavířověVýstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v Havířově


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.