Česká republika/Velehrad: Petiční akce na Dnech lidí dobré vůle

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, kteří v druhé polovině 9. století položili na Moravě základy vzniku českého státu, si na Velehradě připomnělo na třicet tisíc věřících. Tradičně se této akce 5. července 2022 zúčastnili i praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu), aby informovali o rozsáhlém pronásledování této mírumilovné praxe v Číně.

Proudící davy poutníků se tak mohly seznámit s krutým pronásledováním a realitou dnešní Číny, ve které pro sobectví a pokrytectví stranických pohlavárů nezbývá místo pro nebeské hodnoty a víru v Boha.

Na rozdíl od minulých let skrápěl poutníky v úterý až do odpoledních hodin vytrvalý déšť. I tak u informačního stolku s petičními archy projevovali lidé nečekaný zájem. Zastavovaly se zde hloučky poutníků a s otevřeným srdcem svým podpisem přidávaly kapku pomoci do oceánu milosrdnosti k záchraně lidství i člověka.

Vyobrazeným mučením i násilnými odběry orgánů živým lidem (praktikujícím Falun Gongu, křesťanům a dalším režimu nepohodlným lidem) byli návštěvníci Velehradu pobouřeni, a tak mnozí neváhali s podpisem petice, která poslouží jako apel k vládním představitelům, aby při jednání s čínskými protějšky byla vždy zmíněna také otázka lidských práv v Číně.

I když se pronásledování v Číně nejvíce týká právě duchovního učení Falun Gong, vynecháni z represí nejsou ani křesťané a jiné víry, pokud se odmítají vzdát vyšších principů a sklonit se před komunistickou ideologií.

Mnoho lidí tak na Velehradě otevřelo svá srdce a vyjádřilo praktikujícím podporu, poděkovalo za uspořádání akce či přislíbilo modlitbu za nevinné praktikující a brzké ukončení tohoto trápení.

V České republice většina lidí také zažila vládu komunismu. Mnozí jako křesťané lehce chápali, že komunismus vycházející ze sociálního darwinismu má ve své podstatě násilí. Proto jako novodobé ateistické náboženství bojuje proti duchovnosti a hodnotám, které víra zastupuje.

Přítomný poslanec Hayato Okamura zavzpomínal na rok 1985, kdy se velehradské pouti zúčastnil poprvé: „To jsme tady vypískali komunistického ministra kultury Milana Klusáka, který se z toho snažil udělat mírovou slavnost. Tehdy sem přicestoval kardinál Casaroli, protože komunistický režim nedovolil, aby přijel sám papež Jan Pavel II. Brzy poté jsme se však dočkali svobody a papež dorazil i do Velehradu.“

Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl kardinál Michael Czerny, jeden z blízkých spolupracovníků papeže Františka. Přítomen byl i nový papežský nuncius v České republice, pětašedesátiletý arcibiskup Jude Thaddeus Okolo a nechyběl ani kardinál Dominik Duka.

Obnovení tradic

Hudební doprovod velehradské pouti letos nově zajišťovala dechová hudba čítající více než sto muzikantů z různých částí naší země. Mimořádně hodně lidí dorazilo na poutní bohoslužbu v krojích. „Je důležité dodržovat tradice,“ prozradily Hranickému deníku dvě mladé poutnice. Do kroje se rovněž oblékl starosta Velehradu Aleš Mergental i jiní přítomní senátoři.

A právě i jedním z cílů Falun Gongu, kterému se věnují desítky milionů lidí po celém světě, je návrat k tradičním hodnotám Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

 
Petiční akce, Velehrad, 5. července 2022


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.