Česká republika/Praha: Sněmovní výbor vyzval čínský režim k ukončení pronásledování Falun Gongu

Petiční výbor Poslanecké sněmovny uspořádal 8. června 2021 veřejné slyšení, kde vystoupilo několik expertů na Čínu a zástupců nevládních organizací. Zprostředkovaně podávaly svá svědectví také oběti násilných represí komunistické strany v Číně.

Slyšení bylo uspořádáno na popud petice, kterou podle petičního výboru od roku 2000 podepsalo již více než sto padesát tisíc občanů České republiky. Petice požaduje ukončení násilných represí příznivců meditační praxe Falun Gong (Fa-lun Kung), kteří jsou v Číně tvrdě pronásledováni režimem tamní komunistické strany.

Paní Veronika Sunová, předsedkyně Asociace Falun Gong České republiky, na slyšení uvedla, že „praktikující Falun Gongu jsou čínským režimem již dvacet dva let krutě pronásledováni, mučeni, zabíjeni“. Věří, že „pokud před zločiny budeme mlčet, abychom nepřišli o postavení, moc, finanční výhody a ekonomický zisk, utváříme si naši budoucnost“.

„Věříme totiž, že konání správných a laskavých činů lidem přinese dobrou budoucnost,“ řekla poslancům. „Jakou budoucnost však bude mít země, která potichu vymění spravedlnost za peníze nebo základní lidská práva za ekonomické výhody a morální hodnoty za mlčení?“

„A tak, když váš žádáme, abyste se zastali mučených praktikujících Falun Gongu, žádáme vás, abyste udělali dobrou věc pro naši společnost a její dobrou budoucnost,“ dodala.

Výzva petičního výboru

Po skončení slyšení navrhli pan Marek Elfmark (Piráti) a paní Helena Válková (ANO), poslanci, vyjádření Petičního výboru k projednávanému tématu, které bylo petičním výborem během veřejného hlasování schváleno.

Petiční výbor tímto „vyzývá čínskou vládu, aby respektovala mezinárodní normy a mezinárodní pakt Spojených národů o občanských a politických právech, jejichž signatářem Čína je, a okamžitě zastavila pronásledování Falun Gongu v Číně a bezpodmínečně propustila všechny neprávem zadržované vězně praktikující Falun Gong“.

Během slyšení byly také probírány výsledky vyšetřovacích zpráv a jednání Evropského parlamentu, které se týkají případů zneužívání vězňů svědomí v Číně k orgánovým transplantacím.

V konečném vyjádření Petiční výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby „vyjádřila nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu anebo vyjádřila morální podporu lidem, kteří jsou v Číně pronásledováni, mučeni a zabíjeni pro své orgány jen proto, že se věnují meditační praxi Falun Gong“.

První důkazy o zneužívání zadržovaných příznivců Falun Gongu jako nedobrovolných dárců orgánů přinesli v roce 2006 Kanaďané David Kilgour a David Matas. Řada vyšetřovacích zpráv byla později shrnuta v souhrnné 800stránkové zprávě z roku 2016 a projednávána v rámci mezinárodního soudního tribunálu v Londýně v roce 2019.

 

 
Veřejné slyšení (Lukáš Kruťa / Epoch Times)

Pozn.: Článek byl redakčně zkrácen a upraven

Zdroj: https://www.epochtimes.cz/2021/06/09/snemovni-vybor-vyzval-cinsky-rezim-k-ukonceni-pronasledovani-falun-gongu/


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.