Česká republika: Exministr Herman gratuluje zakladateli Falun Gongu k narozeninám

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Pan Daniel Herman, bývalý ministr kultury a současný člen Rady vlády pro lidská práva České republiky, zaslal blahopřání Mistru Li Hongzhi, zakladateli metody Falun Gong (Fa-lun Kung), k jeho narozeninám.

Vaše Excelence, vážený Učiteli Li.

Chci se alespoň touto cestou zařadit do dlouhého zástupu gratulantů a k Vašemu životnímu jubileu vyslovit své přání všeho nejlepšího, zdraví duše i těla a pokoje v srdci.

Prostřednictvím přátel z České republiky a Velké Británie jsem měl možnost seznámit se s myšlenkami a kultivační praxí Falun Dafa. Sám se hlásím k judeokřesťanské tradici a myšlenka sčítání pozitivní energie ve prospěch kultivace světa je mi velmi blízká. Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou hodnoty, které spojují lidi dobré vůle v tom nejpozitivnějším duchu mezináboženského dialogu a spirituální sounáležitosti.

Je smutnou skutečností, že pro svůj pozitivní přístup ke světu a zdravé životní zásady musí praktikující Falun Dafa stále čelit krutému pronásledování v komunisty ovládané Číně. I moje vlast v srdci Evropy, Česká republika, má s komunistickou diktaturou své neblahé zkušenosti. Právě volání a touha po svobodě a lidských právech vedla před více než třemi desítkami let k pádu komunistického režimu v Evropě. Věřím, že svobodná budoucnost čeká i národy veliké Číny. A poselství i praxe Falun Dafa budou jistě patřit k momentům, které k tomuto cíli povedou.

Děkuji Vám za Váš osobní přínos ke kultivaci světa a vysíláním spravedlivých myšlenek v tomto duchu se k Vaší misi připojuji.

S velkou úctou,

Daniel Herman, člen Rady vlády pro lidská práva České republiky

 
Pan Daniel Herman, bývalý ministr kultury a současný člen Rady vlády pro lidská práva České republiky (Archiv Daniela Hermana)

Zdroj: https://www.epochtimes.cz/2021/05/13/exministr-herman-gratuluje-zakladateli-falun-gongu-k-narozeninam/


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.