Česká republika: Poslanci přijali petici požadující projednání genocidy duchovního hnutí Falun Gong v Číně

49 tisíc občanů České republiky žádá Poslaneckou sněmovnu o projednání „genocidy duchovního hnutí Falun Gong“ v Číně.

Půl roku poté, co Senát vydal usnesení, které žádá českou vládu a prezidenta, aby vyzvali čínský režim k zastavení pronásledování občanů Číny, se aktivisté obrátili na Poslaneckou sněmovnu s peticí, která v březnu 2019 podnítila k jednání Senát.

Petici za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem přijal od zástupců petičního výboru místopředseda petičního výboru František Elfmark (Piráti). Petice podepsaná více než 49 tisíci občany České republiky je adresována Petičnímu výboru sněmovny, v němž sedí také poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL), který se oficiálního předání petice také zúčastnil spolu s poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL).

 
Místopředseda petičního výboru František Elfmark (uprostřed) přebírá petiční archy od zástupkyně petičního výboru Veroniky Sunové za přítomnosti poslanců Víta Kaňkovského a Jana Čižinského, Poslanecká sněmovna, Praha, 16. října 2019 (Martin Samek / Epoch Times)

Podle petičního práva občané mají právo obracet se na státní orgány s žádostmi, které jim zaručuje Ústava a Listina základních práv a svobod (čl. 18). Petice není pro orgány závazná, jejich povinností je však petici projednat a zaujmout k ní stanovisko.

Petice bude projednána na následující schůzi petičního výboru 29. října 2019, kde bude určen zpravodaj a způsob šetření, který bude vzhledem k počtu podpisů podle zákona vyžadovat uspořádání veřejného slyšení, kam budou pravděpodobně přizváni experti, ale také zástupci čínského velvyslanectví v Praze.

Smysl petice je možné odvodit například z článku 2 Ústavy České republiky, z něhož je patrné, že „lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“, z čehož vyplývá, že parlament slouží lidem a pomáhá jim uskutečňovat jejich vůli.

V současné době stoupá tlak na čínský režim kvůli událostem v Hongkongu a provincii Sin-ťiang. Občané České republiky v petici žádají vládu i parlament, aby se ohradily proti násilným represím zejména duchovního hnutí Falun Gong v Číně, které zasáhly miliony lidí a přinesly více než 4,5 tisíce ověřených obětí na životech.

Zástupci petičního výboru si od petice slibují možnost otevřít problematiku porušování lidských práv v Číně při jednání parlamentu a vlády, čímž podle nich dojde k zesílení osvětové činnosti o zločinech režimu komunistické strany v Číně.

Článek byl redakčně zkrácen a upraven

Zdroj: https://www.epochtimes.cz/2019/10/17/poslanci-prijali-petici-pozadujici-projednani-genocidy-duchovniho-hnuti-falun-gong-v-cine/


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.