Česká republika: Náměstek primátora Ivo Moravec vyjádřil podporu praktikujícím Falun Gongu

Pan Ivo Moravec, náměstek primátora statutárního města České Budějovice, zaslal předsedkyni Asociace Falun Gong České republiky e-mail následujícího znění:

Vážená paní Sunová,

dovolte, abych alespoň takto vyjádřil podporu všem, kdo jsou v Číně pronásledováni v důsledku svých aktivit v hnutí Falun Gong.

Netolerance totalitních režimů vůči odlišným názorům bývá obvykle doprovázena násilím a brutalitou vůči nevinným lidem.

Často bývají pronásledováni ti, kdo prosazují soucit a snášenlivost. I my v České republice máme zkušenosti s dobou, kdy zde vládla netolerance, nesvoboda a zvůle.

Neměli bychom zapomínat na prodělanou zkušenost. Jsme povinni alespoň v rámci daných možností podpořit a posílit ty, pro něž jsou podobné zážitky stále aktuální.

Odsuzuji zločinné jednání na ničem se neprovinivších lidech a velmi myslím na všechny ty, kdo jsou pronásledováním postiženi.

Podporuji všechny akce, které povedou k tomu, aby bylo zabráněno utrpení nevinných lidí.

S pozdravem

Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora, statutární město České Budějovice

 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.