Ctnost a přepych

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Šetrnost je ctnostná. Pokud se rodina nebo národ oddávají marnotratnosti a přepychu, často toto chování vede k velkým ztrátám nebo neštěstím, zatímco šetrnost je často spojována s blahobytem.

Níže jsou popsané tři příklady z čínské historie.

Císař Wen-ti z dynastie Chan (180 – 157 př. n. l.)

Wen-ti byl císařem v období dynastie Chan po celých dvacet tři let. Těžko však za jeho vlády vzkvétal palác či zahrada. Nedával nábytek do paláce ani nekupoval výstřední oblečení pro královskou rodinu. Jednou uvažoval o vybudování terasy. Po vykalkulování nákladů však zjistil, že cena by se mohla blížit součtu majetku deseti rodin, a proto tuto myšlenku opustil.

Kromě toho, že císař Wen-ti sám nosil prosté oblečení, také omezoval královnu v nošení luxusního ošacení. Když zemřel, jeho hrob byl naplněn keramickým nádobím namísto zlatem, stříbrem nebo měděnými ozdobami. Jeho hrob byl také relativně menší ve srovnání s hroby jiných císařů.

Přes jeho šetrnost byl tento císař velmi velkorysý k lidem, kteří potřebovali pomoc, jako například vdovy, sirotci a chudé rodiny. Instruoval státní správu, aby rozdělila rýži, maso a víno obyvatelům, kteří byli starší osmdesáti let. Navíc každému, kdo měl více než devadesát let, bylo poskytnuto oblečení a přikrývky. Vládním činitelům nařídil, aby tyto zásady plnili a každý úředník, který je nedodržel, byl potrestán.

V čínské historii je období vlády císaře Wen-ti uznáváno a respektováno právě díky jeho šetrnosti a pracovitému postoji.

Ču-ke Liang (181 – 234)

Jeden z nejznámějších mudrců čínské historie, Ču-ke Liang, žil v období Tří království. Jako kancléř Sun Chana měl velkou moc a výsady. Přesto svá privilegia nevyužíval k získávání bohatství, místo toho žil obyčejným životem. Pro vysoce postavené úředníky nebo bohaté občany se konaly komplikované pohřby. Ču-ke Liang však řekl svým podřízeným, aby ho pohřbili v malé horské hrobce, kde mohl mít jen rakev. Kromě jeho běžného oblečení neměly být do hrobu položeny žádné jiné předměty.

V dopise svému synovi Ču-ke Liang napsal: „Člověk by měl uklidnit svou mysl, aby zlepšil sám sebe a měl by žít skromný život, aby prokázal svou ctnost. Tím, že člověk věnuje trochu své pozornosti materiální zájmům, by bylo jasné jeho poslání. Tím, že zůstane klidný a bez usilování, může dosáhnout velkých věcí.“

S'-ma Kuang (1019 – 1086)

S'-ma Kuang byl vysoce postavený úředník, učenec a historik dynastie Sung. Byl velmi dobře známý díky svému vysokému postavení ve společnosti. Navzdory své privilegované pozici vždy vedl jednoduchý život. Když císař daroval jemu a jeho úředníkům cenné šperky a zlato, on je rozdal svým příbuzným. A když jeho žena zemřela, musel prodat část svého pozemku, aby zaplatil pohřeb.

V dopise svému synovi S'-ma Kuang napsal: „Ctnost vychází ze šetrnosti. Na druhou stranu, když se člověk oddává životu v přepychu, vede to k chamtivosti, pohromám, a dokonce ke ztrátě života – obojí platí jak pro bohaté, tak pro chudé.“

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/29/330583.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/8/158174.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.