Čína: Žena zemřela ve vězení následkem mučení. Rodina pod tlakem podepsala odmítnutí odpovědnosti

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Žena z Tchien-ťinu byla odsouzena k vězení za rozdávání informačních materiálů, které odhalovaly pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu) čínským komunistickým režimem. Falun Gong je duchovní disciplína založená na principech Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Během uvěznění zemřela. Její rodina byla poté donucena upustit od svého práva dožadovat se spravedlnosti.

Paní Čchen Žuej-čchin byla zatčena 16. května 2014 a v roce 2015 byla odsouzena na 4 a půl roku do vězení. Byla převezena do ženské věznice v Tchien-ťinu, kde byla vystavena různým formám mučení a zneužívání. Její zdraví se stále zhoršovalo, až v únoru 2017, ve svých 44 letech, zemřela.

Úřady nikdy neinformovaly rodinu o zdravotním stavu paní Čchen Žuej-čchin. Poté, kdy dostali informaci, že zemřela, jim nebylo dovoleno vidět její tělo a ani se dožadovat pitvy. Po čtyři dny byli ve vězení vystaveni tlaku, než se podvolili a souhlasili s tím, že tělo paní Čchen Žuej-čchin bude spáleno, a také se zřekli svého práva dožadovat se spravedlnosti.

Podle svědků byla paní Čchen Žuej-čchin nucena stát po dlouhou dobu bez pohybu, nebylo jí dovoleno používat toaletu a umýt se, když se ušpinila, štípali jí bradavky a dotýkali se jejích genitálií, dupali jí na prsty, což způsobovalo krvácení, byla bita, což zanechávalo modřiny po celém jejím těle, stříkali jí teplou vodu na obličej, nutili ji pít moč a jíst výkaly.

Spoluvězeňkyně si stěžovaly na zápach, ale i tak dozorci nedovolili paní Čchen Žuej-čchin použít toaletu nebo se umýt. Spoluvězeňkyně musely v zimě nechávat otevřené okno, aby se zápach uvolnil. Po nějaké době nakonec dozorci dovolili, aby se paní Čchen Žuej-čchin občas opláchla studenou vodou.

Paní Čchen Žuej-čchin byla také pod neustálým psychickým nátlakem. Dozorci podvedli její rodinné příslušníky, aby věřili, že chtěla jen praktikovat Falun Gong, ale neměla zájem o blaho rodiny. Rodina ji poté obvinila z toho, že jim v průběhu let působila strach, a požádala ji, aby se vzdala své víry.

Paní Čchen Žuej-čchin dostala v jedné chvíli záchvat, a to ji dovedlo k tomu, že se vzdala své víry. Ale hned poté, co se vzpamatovala, prohlášení zamítla.

Anglická verze: http://en.clearharmony.net/articles/a112217-Imprisoned-Woman-Dies-of-Abuse-Family-Pressured-to-Sign-Waiver-of-Liability.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.