Oznámení: Výzva k zasílání příspěvků při příležitosti Světového dne Falun Dafa 2016

13. května 2016 si připomeneme 17. Světový den Falun Dafa. V rámci oslav této důležité události vydavatelé Ming-chuej vyzývají praktikující k zasílání příspěvků všeho druhu, které oslavují Falun Dafa a principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Doufáme, že praktikující z téměř sto zemí, jakož i jiní, kteří Falun Dafa znají, k tomu přispějí. Příspěvky budou přijímány do 13. dubna.

Očekávaným publikem pro příspěvky jsou nepraktikující ze všech společenských vrstev, včetně těch, kteří o Falun Dafa vědí málo nebo o něm mají mylné názory. Proto by se obsah, formulace a úprava měly zaměřit na tyto čtenáře, aby pochopili a přijali Falun Dafa, případně předali dál to, co se dozvěděli. Proto je zapotřebí, abychom nepoužili žargon, který používají pouze praktikující.

Témata příspěvků mohou být široká – od užitku, který nám, naší rodině a našim přátelům nebo příbuzným naše kultivační praxe přinesla, až po pozitivní dopad, které mají principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost na tělo, duši a morální standardy. Například, jak čelíme potížím, konfliktům nebo tlaku z denního života anebo pracovního prostředí, jak uplatňujeme principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti při zlepšování našeho charakteru a jak zacházíme s druhými se soucitem. Výsledek by měl mít užitek pro druhé, stejně jako naše zlepšení mysli a těla a zvýšení našeho charakteru.

Příspěvky mohou být ve formě článků, zpráv, kreseb, maleb nebo jiných uměleckých forem. Umělecké výtvory by měly vyjadřovat téma jasně, měly by být vytvořeny tradičními technikami a představovat obsah, který je pravdivý a snadno pochopitelný.

Těšíme se na příspěvky od dlouholetých praktikujících i novějších praktikujících (bez ohledu na délku kultivace), jakož i od přátel Falun Dafa. Také doufáme, že praktikující pomohou ostatním s přípravou tak, aby mohli svědčit o kráse Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, pomoci více lidem dozvědět se fakta a aby jim Falun Dafa prospěl. I kdyby každý člověk poslal jen jeden příběh, znamenalo by to desítky milionů příběhů.

Jelikož v období kolem Světového dne Falun Dafa lze publikovat pouze omezený počet příspěvků, vybrané příspěvky mohou být publikovány na Ming-chuej i později, pokud bude jejich obsah dostatečně dobrý. Upřímně doufáme, že to pro nás vytvoří příležitost, abychom se čtenáři sdíleli, jaké pozitivní změny přinesla kultivace nám a lidem v našem okolí.

Autoři ze zámoří by měli jasně uvést své jméno, povolání, bydliště, e-mailovou adresu, název a velikost příspěvku. Autoři z pevninské Číny uveďte, prosím, svoji přezdívku, pohlaví, věk, povolání a Ming-chuej e-mailové adresy.

Své příspěvky zasílejte, prosím, na adresu article@minghui.org a do předmětu e-mailu zadejte „2016 World Falun Dafa Day Submission“.

vydavatelé Ming-chuej

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/24/324519.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/25/155691.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.