Čínská Fa konference: Policista objasňuje pravdu cestujícím v autobuse každý den (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Pracuji jako policista. Kvůli pronásledování Falun Dafa jsem byl v minulých letech vězněn v nápravných zařízeních a týrán v táborech nucených prací.

V roce 2004 se moje žena i s naším dítětem odstěhovala, protože nemohla vydržet tlak z pronásledování. Pokud je chci navštívit, musím cestovat autobusem dvě hodiny tam a dvě hodiny zpátky. Lidem v autobuse jsem začal říkat o Falun Dafa a o pronásledování.

Po pěti letech jsem byl přeřazen na nové místo a do práce teď musím denně dojíždět. Takto mohu cestou do práce a z práce mluvit s cestujícími.

Vždy, když nastoupím do autobusu, předtím, než oslovím lidi, vysílám spravedlivé myšlenky. Potom začnu běžný rozhovor, aby se lidé cítili pohodlně, a aby snáze přijali, co jim chci říct, a pak přivedu téma na pronásledování.

Přizpůsobivost při objasňování pravdy

Lidi v různých zaměstnáních zajímají různé věci. Zde je pár příkladů toho, jak jsem s lidmi z různých sfér života mluvil o pronásledování, na základě čehož pak vystoupili z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací.

Městský tajemník Komunistické strany Číny

Jednoho rána jsem se zeptal muže, zda je městským tajemníkem. „Viděl jsem vás, ale nemluvili jsme spolu. Slyšel jste o policistovi, který praktikuje Falun Dafa? To jsem já,“ řekl jsem. Podíval se na mě, ale nic neřekl.

Řekl jsem mu, že Falun Dafa není takový, jak o něm hovoří v televizi. Vyprávěl jsem mu o tom, jak jsem byl během minulých let vězněn, týrán a několikrát vyhozen z práce, ale nikdy jsem se této skvělé praxe nevzdal. Potom jsem mluvil o lžích, které vytvořila Komunistická strana Číny, o pronásledování, a že by měl vystoupit z Komunistické strany Číny, což také s radostí udělal.

Učitel

Když jsem se zeptal středoškolského učitele fyziky, jak dlouho je učitelem, odpověděl, že přes dvacet let. Když jsem se ho zeptal, proč se Země otáčí kolem Slunce, řekl mi, že je to kvůli gravitaci.

Připomněl jsem mu, že je záhadou, jak létající talíře dokážou přilétnout a odlétnout v tak krátkém čase a řekl jsem mu, že kniha Zhuan Falun to umí jasně vysvětlit. Potom jsem změnil téma na praktikující, kteří následují principy této knihy. Řekl jsem mu, že byli pronásledováni, a že mnozí zemřeli, nebo jim byly odebrány orgány. Také se rozhodl vystoupit z Komunistické strany Číny.

Dělníci a farmáři

S dělníky je snadné mluvit o korupci. Mnoho společností zkrachovalo kvůli zkorumpovaným úředníkům, což vyústilo do velkého množství nespokojených dělníků, kteří přišli o práci. Když jsem popisoval korupci a spojoval to s pronásledováním Falun Dafa, obvykle souhlasili.

Stejný způsob funguje také u farmářů. Ptám se jich na úrodu a počasí a s porozuměním vzpomenu, jak těžké je dosáhnout byť i jen malého zisku. Potom jim řeknu o tom, jak někteří úředníci zbohatli zneužitím našich daní a žijí si pohodlně: „Ten a ten dokonce používá naše daně na pronásledování dobrých občanů, jakými jsou praktikující Falun Dafa.“ Pak jim objasním pravdu. Farmáři obvykle s radostí vystoupí z Komunistické strany Číny.

Můžeme začít zajímavý rozhovor a pokračovat z různých úhlů, za předpokladu, že mluvíme jasně a dáváme lidem dobrý důvod k vystoupení z Komunistické strany Číny.

Zlepšování se prostřednictvím objasňování pravdy

Neustále se mi stává, že narážím na lidi, kteří mě ignorují, odejdou ode mě, řeknou nepříjemné věci, nebo mi vyhrožují. Tehdy vím, že si musím zlepšit svůj charakter.

V jistém období se mě lidé stále ptali, čím se živím. Jednou jsem měl obavy říct, že jsem policista a řekl jsem, že pracuji v oblasti dopravy. Když se mě však nakonec kdosi zeptal, co konkrétně dělám, cítil jsem, že už nemůžu lhát a přiznal jsem se.

Od té doby jsem byl schopen otevřeně lidem říkat, že jsem policista. Zbavil jsem se svého strachu a věci se pak staly jednoduššími.

Jednou jsem se zeptal jednoho člověka, zda vstoupil do nějaké z přidružených organizací Komunistické strany Číny. Rozzuřil se a zakřičel: „Drž hubu a ztrať se!“ Dost mě to vystrašilo, ale pomyslel jsem si, že to je výborná příležitost k odstranění mých názorů. Obrátil jsem se a začal jsem mluvit s někým jiným, zatímco mě ten člověk, který na mě křičel, pozoroval. Zůstal jsem klidný a ten druhý člověk nakonec vystoupil z Komunistické strany Číny.

Jeden muž, kterého jsem potkal v autobuse, se postavil a křičel, abych přestal mluvit. Aniž bych zvýšil hlas, řekl jsem mu: „Proč na mě křičíš? Znáš mě vůbec? Říkám ti skvělé věci a ty ses rozhodl neposlouchat. Potkáme se jindy a já s tebou promluvím znovu.“

Muž ztichl. Uvědomil jsem si, že při objasňování pravdy bychom neměli být příliš nerozhodní a bázliví. Poté, co jsem toho muže napomenul, se taková situace už nikdy nevyskytla.

Lidské názory jsou při objasňování pravdy silnými bariérami. V minulosti jsem se necítil na objasňování pravdy, když jsem měl na sobě uniformu. Jednoho dne jsem si vzal taxi a s řidičem jsme se pustili do tak výborného rozhovoru, že jsem mu objasnil pravdu i přesto, že jsem byl v uniformě. Souhlasil se mnou a vystoupil z Komunistické strany Číny. Od té doby mi už moje uniforma nebránila.

Určitou dobu jsem se neodvážil mluvit s někým, kdo vypadal tvrdohlavě, anebo kdo působil odstrašujícím dojmem, tak jsem se rozhodl promluvit s tvrdohlavě vypadajícím člověkem. Vystoupil z Komunistické strany Číny hned po pár slovech.

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/16/153686.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.