Oznámení ohledně žádostí studentů na taneční program na Akademii umění Fej Tchien

Akademie umění Fej Tchien oznámila, že žádosti na taneční program jsou již přijímány. Konkurzy jsou plánovány na ráno 15. května 2016.

Žadatelé musejí být praktikujícími Falun Dafa nebo musejí být z rodiny praktikujících. Kandidáti, kteří plánují, že se stanou praktikujícími, budou bráni také v úvahu.

Požadavky:

studenti (chlapci): věk 13 – 15 let, výška od 1,76 metru
studentky (dívky): věk 12 – 14 let, výška od 1,66 metru

Nohy studentů a studentek musejí být alespoň o deset centimetrů delší, než je jejich horní část těla. Všichni studenti musejí být zdraví.

Potřebné materiály:

1. Každý žadatel musí předložit životopis, profesní zkušenosti a rodinné nebo osobní kultivační zkušenosti.

Životopis by měl obsahovat: jméno žadatele, pohlaví, datum narození, místo narození, výšku, váhu, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

2. Žadatelé by měli poskytnout informace o svých rodičích, včetně jejich výšky, místa narození a kultivačních zkušeností.

3. Nedávné fotografie.

Fotografie nesmějí být starší než jeden měsíc a měly by zahrnovat:

- v celé délce čelní pohled ve stoje
- v celé délce boční pohled ve stoje
- v celé délce zadní pohled ve stoje
- provádění rozštěpu
- provádění mostu.

Žadatelé by měli mít na sobě taneční nebo gymnastický oděv a fotograf by měl vyfotografovat žadatele z dřepu, aby co nejlépe zobrazil fyzický stav žadatele.

4. Všechny požadované materiály musejí být předloženy v plném rozsahu, aby byly považovány za formálně předložené. Žadatelé, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou informováni do tří týdnů od rozhodnutí.

5. Individuální odpověď nebude zaslána, jestliže žadatel neprojde předběžným šetřením, potřebné materiály nesplňují požadavky, jsou zfalšované, neúplné nebo nebyly předloženy včas.

6. Žadatelé mohou předkládat žádosti on-line a poté budou podrobeni předběžnému šetření.

Kontakt:

telefon: 845-551-7104
e-mailová adresa pro přihlášky ze zemí mimo Čínu: admission@feitianacademy.org
e-mailová adresa pro přihlášky z pevninské Číny: feitian@minghui.org

Akademie umění Fej Tchien a Univerzita Fej Tchien
14. února 2016

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/14/324164.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155579.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.