Česká republika: Autor knihy Jatka přijel do České republiky představit problematiku násilného odebírání orgánů v Číně

Od korespondenta Ming-chuej

8. ledna 2016 přijel do České republiky expert na násilné odebírání orgánů pan Ethan Gutmann, aby zde propagoval svoji knihu Jatka a zvýšil povědomí české veřejnosti o tomto tématu.

Pan Gutmann se k tématu dostal tak trochu nepřímo. V roce 1999 pracoval v Pekingské televizi a byl svědkem, když pronásledování Falun Gongu začalo. Původně začal psát o konfliktu mezi Komunistickou stranou Číny a Falun Gongem, ale v procesu zpovídání svědků si uvědomil, že k násilným odběrům orgánů vězňům svědomí v Číně skutečně dochází a že Falun Gong tvoří největší zdroj těchto orgánů určených na komerční transplantace.

Falun Gong představoval pro čínský režim dlouhou dobu největší problém. Problém, který se strana snažila co nejrychleji a nejefektivněji odstranit. Pan Gutmann viděl, že knihy, které se o Falun Gongu píší, jsou nevyvážené, zaujaté a scestné a že ani odborníci na Západě nemají příliš dobré pochopení toho, proč k perzekuci v Číně došlo. V knize Jatka proto tomuto aspektu věnuje dvě kapitoly.

Kniha Jatka (anglicky The Slaughter) vyšla v češtině v listopadu 2015 jako druhá jazyková mutace, hned po němčině. Autor ji psal sedm let, kdy obsáhle zpovídal svědky z řad praktikujících Falun Gongu, Tibeťanů, Ujgurů, ale také bývalých policistů, agentů či státních funkcionářů. Kniha je plná silných osudů a ukazuje čistá srdce praktikujících.

Pan Gutmann absolvoval v České republice sérii přednášek, besed a také křest knihy. Posluchači byli skutečně šokováni tím, co se v Číně děje, a jak hluboce klesla morálka čínských lékařů, že se neštítí ani takových ohavných zločinů, jako vyjímání orgánů zaživa kvůli lukrativnímu obchodu s nimi.

„Co se týká odebírání orgánů politickým vězňům v Číně, to je něco nepředstavitelného. Myslím si, že je potřeba, aby o tom veřejnost věděla, aby se takovým zvěrstvům co nejvíc zabránilo. V podstatě je to obdoba toho, co se za totality dělo u nás. Ukazuje se, že každá totalita je špatná a likviduje své odpůrce nejstrašnějším způsobem. A pokud je možné z toho ještě finančně těžit, tak to udělají,“ poznamenal pan Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu a senátor, k tomu, jak na něj debata s panem Gutmannem zapůsobila.

Problém lékařského tajemství

Od pondělí 11. ledna 2016 čekal pana Gutmanna nabitý program. Pondělní přednáška na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Motole v Praze proběhla ve spolupráci s Ústavem lékařské etiky a humanitní medicíny. Pan Gutmann se zde zaměřil na etický aspekt násilných odběrů orgánů. Přednášky se kromě studentů zúčastnili také dva chirurgové. Jedním z nich byl pan Štefan Vítko, bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a funkcionář České transplantační společnosti.

 
Pan Ethan Gutmann při své přednášce ve Velké posluchárně 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Motole v Praze (Ming-chuej)

V úterý proběhla tisková konference a poté zasedání Podvýboru pro lidská práva v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde pan Gutmann pohovořil o svém výzkumu a vyzval ke zrušení lékařského tajemství v případech transplantační turistiky. „Žádám jen, aby se strhl ochranný závoj v podobě lékařského tajemství, abychom mohli získat alespoň hrubý přehled o tom, kolik českých občanů do Číny jezdí. A pokud čeští občané do Číny jezdí, pak můžete uvažovat o zákazu transplantační turistiky do Číny,“ vyslovil se pan Gutmann.

 
Pan Ethan Gutmann se svou knihou Jatka na tiskové konferenci 12. ledna 2016 (Albatros Media)

 
Zasedání Podvýboru pro lidská práva v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 12. ledna 2016 (Ming-chuej)

Otázka lékařského tajemství je něco, co pana Gutmanna a ostatní vyšetřovatele násilných odběrů orgánů v Číně trápí. „S tímto se setkáváme neustále. V parlamentech v jednotlivých zemích se nás ptají: ‚Kolik našich lidí jezdí do Číny pro orgány?‘ Odpověď je, že nevíme a je to kvůli lékařskému tajemství.“

Spisovatel tvrdí, že na orgány získané ve třetích zemích by se měla vztahovat stejná povinnost jako u jiných potenciálních přečinů: „Kdybych se postřelil a přišel k doktorovi s tím, že mi nechtěně vypálila zbraň, když jsem ji čistil, nechal by to tak? Nenechal! Zavolal by policii, aby to prošetřila. Stejný princip by měl platit i v tomto případě. Jestliže někdo vycestuje z této země a vrátí se zpátky s novými játry nebo třeba srdcem, musíme vědět, odkud to pochází. Je možné, že došlo k trestnému činu.“

Čínský režim k těmto trestným činům používá lékaře, kteří, jak pan Gutmann poznamenává, jsou po celém světě nejváženějšími členy společnosti. „Byla zde překročena morální a etická hranice. Proměnit lékaře na tyto masové vrahy je něco strašného,“ uvedl pan Gutmann. Zakázat transplantační turistiku do Číny je podle něj způsob, jak minimalizovat vinu Západu.

„Budeme dál zkoumat tuto situaci a možnosti, jak s tímto v České republice dál naložit,“ vyslovila se paní Markéta Adamová, předsedkyně Podvýboru pro lidská práva, která pana Gutmanna na zasedání pozvala.

Česko pouhá karikatura Číny

Křest knihy proběhl 12. ledna 2016 v pražské Lucerně. Hosté byli následně pozváni na promítání dokumentu Hard to Believe (Těžko uvěřit), který sleduje osudy jedinců, kteří boji proti zabíjení nevinných lidí pro orgány věnují podstatnou část svého času.

 
Křest knihy Jatka v pražské Lucerně 12. ledna 2016 (Ming-chuej)

Vzhledem k závažnosti problematiky se křtilo vodou namísto šampaňského. „Hlasy lidí v této knize teď doléhají k úplně novému publiku, velmi speciálnímu publiku, publiku, které, jak věřím, má vysoce vyvinutý smysl pro tragédii,“ poznamenal před hosty autor.

Jeho kniha si za měsíc a půl existence na trhu vede dobře, prodalo se jí už přes 500 výtisků. „Za poslední měsíc předčila v prodeji všechny jednotlivé měsíce v Americe a Kanadě. Daří se jí vskutku dobře, a to s minimální reklamou. To je fenomenální,“ chválil pan Gutmann.

Nakladatelství Albatros, pod jehož křídla kniha spadá, se rozhodlo vyčlenit zvláštní fondy na propagaci Jatek. Tohoto privilegia se každé čtvrtletí dostane pouze hrstce vybraných z obřího portfolia titulů. Reklamní kampaň začínala v okamžiku, kdy se pobyt pana Gutmanna v České republice chýlil ke konci.

Zástupci Nadace Karla Janečka převzali čestný děkovný list za podporu knihy, Shen Yun a dalších aktivit spojených s Falun Gongem.

Křtu knihy se zúčastnili dva kmotři, pan Jan Payne, lékařský etik a filozof, a pan Michael Kocáb, známý hudebník a bývalý ministr pro lidská práva.

Pan Payne, který vyučuje bioetiku na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a je předsedou Společnosti lékařské etiky, byl hluboce dojat vnitřní silou Falun Gongu. „Pravdivost, soucit, snášenlivost; ty tři principy Falun Gongu jsou něco, co v naší společnosti zoufale chybí.“ Ve svém komentáři ke knize mimo jiné napsal, že „odvaha těchto čínských buddhistů držet se pravdivosti i tváří v tvář smrti je ohromující“.

Pan Payne si neodpustil ani srovnání naší verze komunismu s tou čínskou: „Disidentské hnutí v 80. letech je karikatura toho, jak vypadala situace lidí v opozici v 50. letech a troufám si tvrdit, že to, co my jsme prožívali v 50. letech, je karikatura toho, co prožívají lidé v opozici v Číně. To je opravdová hrůza.“

Podle něho spočívá síla Falun Gongu ve vzájemné důvěře a říši myšlení nezávislém na totalitní moci. „Čínský establishment proniká k základu. Oni přišli na to, že hnutí Falun Gong je pro ně nebezpečné. Proč je nebezpečné? Protože toto hnutí zdůrazňuje soukromou sféru. To je ten způsob, jak se dá bojovat proti režimu a proti totalitě – že si lidé vytvoří velmi silné a pevné vztahy založené na důvěře mezi sebou,“ uvedl akademik při křtu knihy Jatka.

 
Docent Jan Payne promlouvá na křtu knihy Jatka (Albatros Media)

Druhým kmotrem byl pan Michael Kocáb. Jak uvedl na křtu, s Falun Gongem se setkal poprvé již v roce 2009, když byl ve funkci ministra pro lidská práva. Tehdy ho navštívil čínský praktikující Falun Gongu a bývalý vězeň a ukazoval mu své „doslova zmučené tělo“ a převyprávěl mu hrůzy, „kterým jsem nebyl schopen v tom okamžiku uvěřit“. Pan Kocáb si proto sehnal materiály amerického Ministerstva zahraničí a OSN a dozvěděl se podrobněji, co v Číně tehdy probíhalo.

„Tato kniha nechá nahlédnout do zákulisí čínské represivní moci a je doslova a do písmene otřesná. A potvrzuje i studia, která jsem si po návštěvě toho zbídačeného a zmučeného čínského disidenta prošel. Je naprosto zásadní a důležité, abychom si tuto knihu všichni přečetli a sami si udělali obrázek o tom, jak to v Číně vypadá a byli schopni kriticky posuzovat… Kniha pomáhá rozkrývat jednu z temných, tabuizovaných a vlastně jakoby neviditelných kapitol násilí proti člověku,“ řekl pan Kocáb.

 
Pan Ethan Gutmann při rozhovoru s panem Michaelem Kocábem (Albatros Media)

Na závěr vše shrnula paní Kateřina Vaňková, zástupkyně Albatrosu, která prohlásila: „Ta kniha opravdu stojí za to, abyste si ji přečetli, protože se v ní ukrývá pravda.“

Další dny spisovatel navštívil Rádio Svobodná Evropa, kde proběhla debata s pracovníky rádia, přednášel na konferenci Výchova k dobru, kterou pořádala Univerzita Hradec Králové, pohovořil k příznivcům strany TOP 09 a pro-Tibeťanům. Všude, kam zavítal, bylo možné vypozorovat společnou reakci – šok a znechucení nad nehorázností čínského režimu, který pronásleduje své nevinné občany.

 
Pan Ethan Gutmann přednáší na Univerzitě Hradec Králové na konferenci Výchova k dobru (Ming-chuej)


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.