USA/Los Angeles: Konference výměny kultivačních zkušeností Falun Dafa. Mistr Li vyučoval Fa

Od korespondentky Ming-chuej

Více než 4 500 praktikujících Falun Dafa z 36 zemí se 16. října 2015 zúčastnilo konference výměny kultivačních zkušeností Falun Dafa na západním pobřeží USA v Los Angeles, Kalifornie. Mistr Li Hongzhi, zakladatel Falun Dafa, vystoupil na konferenci, aby vyučoval Fa a odpovídal na otázky téměř dvě hodiny. Mistr Li zvláště zmínil, že mnoho praktikujících je již dlouho připoutáno k tomu, že se „těší na konec“ a že každé jedno připoutání způsobí, že člověk nebude schopen v kultivaci uspět.

Po přednášce mnoho praktikujících poznamenalo, že jim Mistr velmi vážně připomněl závažnost a naléhavost kultivace, a že cítí, že musejí být pilnější, aby mohli dobře kráčet v posledním úseku své kultivační cesty.

 
Mistr Li zdraví publikum

 
Konference výměny kultivačních zkušeností Falun Dafa

Čtrnáct praktikujících přečetlo své sdílení zkušeností o kultivaci srdce a mysli a o spolupráci při zastavení pronásledování. Hodně mluvili o důležitosti dívání se dovnitř a o dělání projektů pro lidi, aby se dozvěděli o pronásledování.

 
 
Praktikující Falun Dafa čtou své příspěvky

Kultivovat se dobře a usilovně, aby mohlo být zachráněno mnoho vnímajících bytostí

Pláž Santa Monica je dobře známé turistické místo v Los Angeles. Aby se zvýšilo povědomí o pronásledování, praktikující tam chodí každý víkend. Informují lidi o pronásledování v Číně a pomáhají Číňanům, aby zaujali postoj vůči zločinům v Číně tím, že vystoupí z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací.

Paní Sü se účastní těchto aktivit a sdílela některé své zkušenosti. Řekla: „Když jsem rozšiřovala povědomí o pronásledování, všimla jsem si, že když mám připoutání nebo názory, tak si bere letáčky nebo podepisuje petici méně lidí. Je snadné ztratit entuziasmus, když děláte totéž každý den.“

„Ze studování Fa a dívání se dovnitř jsem našla připoutání, které mě blokovalo. Bylo pro mě bolestivé dívat se na případy pronásledování a detaily mučení, takže jsem záměrně přeskakovala detaily mučení a násilného odebírání orgánů, když jsem sbírala informace.“

„Pokud podrobně neznám fakta, jak se může moje objasňování dotknout ostatních? Takže jsem začala pozorně sbírat informace a oživila jsem svůj entuziasmus, abych tak pomohla lidem pochopit pravdu.“

Také přemýšlela o svých potížích při mluvení s Číňany. Když se podívala dovnitř, našla předsudky. Řekla: „Začala jsem být odmítavá, pokud někdo projevil neúctu vůči Dafa. Jak mohu zachránit vnímající bytosti bez soucitu? Když jsem si toto uvědomila, změnila jsem svůj postoj. Jednou jsem mluvila na pláži přes mikrofon. Jedna pěkná Číňanka přišla a zeptala se, co je to Falun Dafa. Vyměnily jsme si jen několik vět a ona se rozhodla vystoupit ze strany. Toto bylo nejrychleji, kdy někdo, s kým jsem mluvila, udělal toto rozhodnutí.“

Opustit sobectví

Paní Chuang z Los Angeles sdílela svou zkušenost o tom, jak dala výpověď ve svém zaměstnání a začala pracovat jako reportérka pro NTDTV. Řekla: „Moji přátelé, kteří nepraktikují, nedokázali pochopit, proč jsem dala výpověď z mé stálé práce, ale já si cením této příležitosti být reportérkou NTDTV na plný úvazek. Pokud se to bere jako kultivace, tak být reportérkou je náročné a rozpouští se při tom karma a připoutání k pohodlí. Pomáhá to zlepšovat charakter. V kultivaci je to dobrá věc. Doufám, že potkám předurčené lidi a seznámím je s pronásledováním.“

Zlepšování se při propagaci Shen Yun

Paní Cchaj začala praktikovat koncem roku 2011. Sdílela své zkušenosti při propagaci Shen Yun: „Je to příležitost, abych si zlepšila svůj charakter.“

Dala také příklad: „Jednou jsem stála sedm nebo osm hodin u stánku na prodej lístků. Neprodala jsem ani jeden lístek i přesto, že jsem upřímně propagovala Shen Yun, přičemž jsem nezvolňovala, ani jsem neměla přestávku. Bez ohledu na to, jak moc jsem se snažila, nikdo si lístek nekoupil. Potom, co jsem se podívala dovnitř, jsem objevila, že to bylo kvůli nesprávnému stavu mysli. Uvědomila jsem si, že představení Shen Yun je posvátné, musíme ho propagovat s čistým srdcem. Moje soutěživost mě blokovala v tom, abych ten den prodávala.“

Když si uvědomila svůj nedostatek, opravila ho a s úsměvem pokračovala. Potom úspěšně prodávala lístky za použití různých přístupů podle individuálních zájmů zákazníků. Řekla: „Minulý rok byl počet představení a celkový počet lístků, které jsme měli prodat, mnohem vyšší než předchozí roky. Věděli jsme, že celé tělo se potřebuje zlepšit, abychom dosáhli cíle. Když každý praktikující dobře spolupracoval při pořizování své části, nejenže jsme dosáhli svého cíle, ale byla přidána další čtyři představení. Lístky se zcela vyprodaly.“

Po celodenní konferenci mnoho zúčastněných řeklo, že měli velký užitek z příspěvků a že byli inspirováni k tomu, aby se stali usilovnějšími při následování učení Mistra Li, dobře se kultivovali a pomohli zachránit vnímající bytosti.

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/17/153278.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.