Česká republika/Domažlice: Petiční akce během Chodských slavností

V sobotu 15. srpna 2015 se v Domažlicích u sadů Antonína Příhody konala během Chodských slavností petiční akce. Jejím cílem bylo upozornit na pokračující pronásledování lidí věnujících se meditační praxi Falun Gong (Fa-lun Kung).

Čeští a vietnamští praktikující této duchovní disciplíny poutali pozornost tisíců kolemjdoucích pomocí jemných meditačních cvičení a informačních bannerů. Stovky lidí přidaly svůj podpis k petici vyzývající naše zákonodárce k vydání rezoluce odsuzující toto pronásledování.

Jeden návštěvník Chodských slavností poznamenal, že už se jednou s takovouto petiční akcí setkal. A tak bez zaváhání přistoupil k petičnímu stolku a petici podepsal. Další lidé scénu komentovali slovy: „To jsem viděl v Karlových Varech,“ nebo „To jsem viděl v Uherském Hradišti.“ Jedna paní byla doslova šokována fakty o mučení a násilném odebírání orgánů. Všechny informační bannery si důkladně prostudovala a připojila svůj podpis.

Obzvlášť silně na prezentaci faktů o pronásledování Falun Gongu reagovalo několik dětí. Jedna asi desetiletá holčička se zastavila u petičního stolku a zoufale zvolala na svou maminku: „Mami, podepiš to! Prosím tě, podepiš to!“ Její matka na to však nereagovala. Dívce pořadatel akce řekl, že petici může podepsat sama. Dívenka se rozhodně vydala k petičnímu stolku a energicky petici podepsala.

Další holčička se také zastavila u nápisu vyzývající k podpisu petice a ukázala své mamince, aby petici podepsala. Odhodlaně čekala, než maminka petici podepíše. Po nějaké době k petičnímu stolku přivedla i svého otce. Ten také petici podepsal pod dohledem své dcerky.

Petici za ukončení pronásledování Falun Gongu v České republice podepsalo za posledních 15 let již téměř 100 000 lidí.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.