Čína: Praktikující Falun Dafa z čínské armády uctivě přejí Mistrovi Li šťastný nový rok

Praktikující Falun Dafa z celého světa, včetně Číny, posílají pozdravy a dopisy zakladateli Falun Dafa, Mistrovi Li Hongzhi, aby společně přivítali nový rok. Spolu s napsanými pozdravy přichází množství po domácku vyrobených pohlednic, básní a fotografií vyjadřujících vděčnost a přání všeho nejlepšího v novém roce. Většina pozdravů pochází od praktikujících Falun Dafa z Číny, ze všech společenských vrstev, městských i venkovských oblastí. Každá oblast reprezentuje skupinu až několika stovek praktikujících v dané oblasti, například pracoviště, firmy, rodiny, místa na výrobu a distribuci informačních materiálů nebo místní skupiny studia Fa.

Níže uvádíme výběr z pozdravů od praktikujících Falun Dafa, kteří pracují v čínské armádě.

Někteří praktikující napsali, že Komunistická strana Číny velmi přísně kontroluje armádu, takže je pro ně praktikování obtížné: „Dokážeme to následováním principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. S pomocí Mistra a s pomocí Fa jsme dokázali překonat tyto potíže a naplnit naše sliby: pomáhat Mistrovi s nápravou Fa a se záchranou vnímajících bytostí. Toto je naše kultivační cesta a vrátíme se domů spolu s Mistrem.“

Praktikující z pekingských vzdušných sil napsali: „Se soucitnou pomocí Mistra jsme dokázali díky spravedlivým myšlenkám a spravedlivým činům dobře dělat tři věci. Během nadcházejícího roku budeme dobře studovat Fa, hledat uvnitř sebe, napravovat se a navzájem dobře spolupracovat.“

 
Praktikující Falun Dafa z Institutu technologie v Nan-ťingu, škola komunikační techniky, přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa z Oddělení všeobecného personálu institutu č. 63 v Nan-ťingu, provincie Ťiang-su, přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa z Velení vojenské oblasti v Nan-ťingu přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa z čínské armády přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
 
 
 
Praktikující Falun Dafa z Oddělení obrany v provincii Šan-si přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa ze Vzdušných sil v Pekingu přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa z Oddělení obecného personálu v Pekingu přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa, veteráni z provincie Liao-ning, přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa z Oddělení obranné výzbroje v Ta-tchungu, provincie Šan-si, přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
 
 
Praktikující Falun Dafa z Oddělení obrany vojenského zásobovacího systému v provincii Šan-si přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa z Velení vojenské oblasti v Kuang-čou přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa z vojenských jednotek v Čchung-čchingu přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

 
Praktikující Falun Dafa, veteráni z města Kuang-čou, provincie Kuang-tung, přejí ctěnému Mistrovi Li šťastný nový rok!

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2014/12/30/147507.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.