EU: Poslanec Evropského parlamentu pan Michel Hunault se zastává práv praktikujících Falun Gongu

Pan Michel Hunault je poslancem francouzského i Evropského parlamentu a je také členem Výboru lidských práv Evropského parlamentu. 12. září 2006 v Paříži se pan Michel Hunault setkal s panem Davidem Kilgourem a dozvěděl se tak o „Zprávě o obvinění z odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně“. Autory této zprávy jsou pan David Kilgour, bývalý poslanec kanadského parlamentu a pan David Matas, známý advokát lidských práv. Pan Michel Hunault pak mluvil o vzkazu, který by Evropa měla vyslat ohledně situace lidských práv v Číně.

Pan Michel Hunault řekl: „Summit Evropské unie o vztazích s Asií je dobrou příležitostí k tomu, abychom znovu prohlásili, že lidská práva mají nejvyšší důležitost. Je to velmi závažná záležitost pro budoucnost lidstva a Evropská unie by neměla mlčet, když před touto možností stojí. Čína by se měla posunout vpřed směrem k demokracii a měla by respektovat lidská práva, to znamená respektovat každého občana a jeho přesvědčení, demokratickou vládu a právo na spravedlivý soudní proces i svobodu myšlenky a činu. Tento summit by měl být dobrou příležitostí k tomu, abychom znovu potvrdili tyto hodnoty lidských práv. Zde v Paříži, zemi lidských práv, odsuzuji toto porušování základních lidských práv. Především tím myslím práva praktikujících Falun Gongu na praktikování a na jejich fyzickou celistvost, které porušuje Komunistická strana Číny.“

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200609/35533p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.