Prenasledovanie Falun Gongu v Číne sa týka nás všetkých

Pani, ktorá pochádza z Číny a praktizuje Falun Gong na Slovensku mi nedávno rozprávala príbeh o prenasledovaní Falun Gongu v Číne. Týkal sa praktizujúceho Falun Gongu v meste Chendu, od ktorého sa ona tento systém naučila a jeho smutného osudu. Tento praktizujúci (pán Yang Zhu), spolu so svojou ženou (pani Fang Jing) boli uväznení na 3 a 2 roky kvôli tomu, že praktizovali Falun Gong. Ostali po nich 2 malé dievčatká, o ktoré sa musia starať starí rodičia. Jedno z nich, LanLan, je na obrázku.

Čo vykonali títo praktizujúci? Správali sa podľa zásad pravdivosti, súcitu a tolerancie v krajine, ktorá tieto hodnoty nesmierne potrebuje. Keby sa dodržiavali čo i len tie zákony, zákony krajiny, ktoré si sami ľudia určili, aby mohli pokojne žiť, nemohlo by k takémuto nespravodlivému odsúdeniu prísť. Keď sa ľudia neriadia ani svojimi vlastnými zákonmi, čím sa potom riadia? Veď tým spoločnosť ohrozuje samu seba.

Pri predstavovaní Falun Gongu na Slovensku som sa často stretol s názorom, že to je veľmi ďaleko a nás sa to priamo netýka. Tu by som uviedol iba malý príklad z 2. svetovej vojny - viacero krajín si myslelo, že sa ich to netýka, až kým nakoniec nebola celá Európa a časť sveta vo vojne. Prečo sa nepoučiť?

Ľudia sa často nechajú pomýliť tým, že keď sú veci vzdialené, netýkajú sa ich. Ako by to však mohla byť pravda? Všetci sme spojení omnoho viac ako si to uvedomujeme, chodíme po tej istej Zemi, dýchame spoločný vzduch, svieti na nás jedno Slnko a aj myšlienky iných nás ovplyvňujú viac ako sme si to ochotní priznať.

Tento príbeh má ešte krátku dohru a možno nie poslednú. Keď som túto pani stretol naposledy, povedala, že už ani starí rodičia nie sú telefonicky dosiahnuteľní... Kto môže mať záujem na blokovaní informácii? Nasadením modernej techniky je možné filtrovať a odpočúvať telefónne hovory, blokovať prístup k internetu (väčšina svetových stránok Falun Gongu a veľkých mediálnych agentúr nie je cez internet v Číne prístupná).

Prenasledovaním však nemožno zmeniť ľudské srdcia. Iba ak si ľudské srdcia podržia skutočné hodnoty, môže ľudstvo spraviť krok do nového obdobia - obdobia, keď dobro bude cenené naozaj ako dobro.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.