Česká republika: RSDr. Vlastimil Balín, senátor PČR Most, zaslal zdravici praktikujícím Falun Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

RSDr. Vlastimil Balín, senátor PČR Most
Vážená paní předsedkyně,

díky za pozvání na uvedenou akci. Bohužel jsem v uvedený den na akci související s přípravou na volby na podzim 2010 a s ohledem na skutečnost, že jsem byl osloven a pomáhám lidem, kteří se prezentují jako slušní, nefandící žádným nepravostem, nerad bych je zklamal.

K vaší akci sděluji následující:

Čínu jsem navštívil jen krátce asi na tři dny před asi třinácti lety, během nichž jsem stihl vidět dost (samozřejmě v rámci oficiální delegace, která absolvovala Čínskou operu, Velkou čínskou zeď, Věčné město aj.).

Zprávy o porušování lidských práv a tvrdý postup vůči nesouhlasícím s některými postupy vládnoucích míst v Číně sleduji s nelibostí a lítostí. I po osobních zkušenostech jsem přesvědčen o tom, že totalita je ten „nejlepší“ způsob, jak tlumit lidskou přirozenost, invenci a člověčenství. Říkám to i proto, nebo právě proto, že jsem viděl jakési pozlátko, ale i nadšení, entuziasmus a pracovitost lidí, slušnost k cizincům, a ty jsou devizí, kterou při správném uchopení vládnoucími kruhy Číny mají šanci ji posunout ke společenství standardních světových demokracií. Čínský lid by si to zasloužil, minimálně ke kulturním a jiným tradicím a hodnotám, které světu dala čínská kultura. Na druhou stranu se zde odráží velmocenské postavení Číny, která jako téměř každá jiná velmoc se ve vztahu ke světu chová velmocensky a ve vztahu ke svému lidu nepochopitelně pohrdavě.

Přeji Číně a jejímu lidu více štěstí v dalším vývoji a více osobních svobod a sociálních práv.

Hezký den.

S pozdravem

RSDr. Vlastimil Balín, senátor PČR Most


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.