Prostějov

Tentokrát zavítala skupinka praktikujících Falun Gong do Prostějova, aby upozornila na znepokojující situaci v Číně. Přáli si dát prostějovským vědět, že i přes velkou vzdálenost Číny se tato záležitost ohavného porušování lidských práv týká nás všech. Minimálně těch, kteří si váží hodnot jako je lidská dobrota, tolerance a pravdivost. Právě tyto principy, které Falun Gong, metoda na zušlechtění mysli i těla, vyučuje a které jsou s tradiční čínskou kulturou velmi úzce spojeny, se snaží čínská komunistická strana, v podstatě od svého vzniku,vyhladit.

A je to právě Falun Gong který přináší zpět to, co se snažila čínská komunistická strana 50 let zašlapat.

O tyto informace projevil zájem pan reportér místního deníku a nejeden z kolemjdoucích lidí.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.