Česká republika: Místopředseda vlády České republiky pro evr. záležitosti Alexandr Vondra vyjádřil solidaritu s pronásledovanými členy hnutí Falun Gong

Svoboda svědomí je základním kamenem svobodné společnosti. Čína se nebude moci postavit po bok skutečně vyspělých zemí, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv, které jsou ohniskem mezinárodního práva již od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Rád bych vyjádřil solidaritu s pronásledovanými členy hnutí Falun Gong v době, kdy přímo úměrně s rostoucím hospodářským vlivem Číny klesá ochota kritizovat systematické porušování lidských práv v této zemi.


Alexandr Vondra (místopředseda vlády České republiky pro evropské záležitosti)

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.