Lekce ze života: Šťastný člověk má málo tužeb

od Kuan Minga

[PureInsight.org] Mnoho lidí se znepokojuje tím, že nedokážou naplnit své životní tužby. Ačkoliv si dělají starosti, aby se zbavili svých obav, skutečný zdroj svých obav nedokážou najít. Když se zeptáte na důvody jejich hněvu či neštěstí, mohou je shrnout následovně: šéf je velmi zlý; přátelé jsou nespravedliví; děti se nedostali na vysněnou školu; rodiče a manželé jsou příliš skoupí, aby jim dali dostatek peněz, atd. Taková je obvyklá charakteristika těchto lidí: přespříliš uvažují o svých osobních ztrátách a ziscích a o svých vlastních problémech uvažují jako o něčem, za co mohou ostatní lidé. Nikdy se opravdově nepodívají do svého nitra, aby našli své vlastní nedostatky či chyby.

Většina lidí je slabá a je pro ně obtížné, aby odolávali různým lákadlům, když si mají poradit s touhou. Když touha po hmotných věcech nepřetržitě roste, jejich mysl bude snadno oklamána. Lidské touhy nemají žádné hranice. Jestliže člověk nedokáže uvidět pravou povahu života, se svou touhou nic nezmůže a během svého života nikdy nesetřese své obavy. To je proto, že když je jedna touha ukojena, objeví se další. Pouze kultivující, kteří kráčejí na cestě návratu ke svému původu, mohou zcela odložit mysl honby za slávou a ziskem a být navždy zbaveni starosti v tomto lidském světě.

Podle legendy se císař Su-cung znepokojoval různými starostmi. Uctíval tedy Chuej-čunga, zenového mistra z Nan-jangu, jako svého Mistra, Učitele a doufal, že ho mistr dokáže zbavit starostí a překonat překážky. Jednoho dne se císař Su-cung zeptal zenového mistra: „Jak mohu získat buddhův zákon? Chuej-čung mu odpověděl: „Buddhův zákon je v mysli člověka. Nikdo ho z ní nemůže dostat! Vidí Vaše výsost růžový oblak za palácem? Mohou ho císařští strážci vzít dolů a položit do dvorany?“ Císař Su-cung odpověděl mdle: „Samozřejmě že ne!“

Chuej-čung řekl důrazně: „Lidé vždy prosí o radu Buddhu. Někteří žádají o dobré jméno a úřednické místo, někteří hledají bohatství a dlouhý život; jiní hledají klidnou mysl zbavenou výčitek. Kolik lidí hledá kultivaci, aby se stalo Buddhou?“ Císař Su-cung se ho opět zeptal: „Jak člověk může být ztělesněním Buddhy?“ Chuej-čung mu odpověděl: „Touha vás, Vaše veličenstvo, přinutila mít takové myšlenky! Jestliže neuvažujete o kultivaci nitra a plýtváte vaším životem v nicotných fantaziích, po několika desetiletích snění nebudete nic než kostra. Není to zbytečné?“

"No ne! Jak člověk může nemít starosti či smutek?“ zeptal se císař. Chuej-čung odpověděl pohotově: „Ti, kdož jsou bez starostí, mohou vidět sebe jasně. Člověk hledající buddhovství nebude nikdy uvažovat o tom, aby sám měl klidné Buddhovo tělo, a bude vždy hledat v sobě. Pouze ti, kdo se znepokojují, budou uvažovat o tom, jak se zbavit svých starostí. Kultivace je proces pročišťování mysli. Nikdo to nemůže udělat za druhého. Když se vzdá osobních tužeb a vzdá se pachtění se za věcmi, člověk ve skutečnosti vlastní celý svět!“

Vidíme, že dokonce člověk tak vlivný jako císař, který měl nejvyšší moc, nemohl uspokojit mnohé své touhy. Běžní lidé, kteří nemají žádnou moc, mohou mít dokonce více tužeb, jestliže nevědí, jak je opustit. Lidé budou mít starosti, jestliže své touhy nedokážou uspokojit. Budou neschopni se osvobodit. Lidé s málem tužeb budou šťastnější. Když člověk pochopí toto jednoduché uvažování, bude vzdálen starostem a žít bezstarostný život.

čínská verze je dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/3/12/42693.html
zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4455

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.