Česká republika/Praha: Výstava obrazů „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“ na Letné

U příležitosti 1. května, bývalého komunistického Svátku práce, se konala v Praze na Letné akce „1. máj bez komunistů a nikdy jinak“, jejímž účelem bylo ukázat skutečnou tvář a povahu komunistických režimů v současném světě. Organizátoři této akce – Konfederace politických vězňů a iniciativa Trikem proti komunismu – umožnili praktikujícím Falun Gongu prezentovat na Letné obrazy, které byly vytvořeny skupinou úspěšných umělců z různých zemí pro mezinárodní výstavu „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“.

Výstava má několik částí, které popisují nejen krásu meditační praxe Falun Gong, ale také nelidskost a brutalitu pronásledování tohoto duchovního hnutí čínským komunistickým režimem. A právě na tuto část byla letenská výstava zaměřena. Obrazy velmi realisticky znázorňují mučení, jemuž jsou praktikující Falun Gongu v Číně vystaveni.

Mnoho lidí bylo těmito obrazy velice pohnuto. Někteří ze začátku nemohli uvěřit, že se takové mučení v dnešním světě děje, a velice často jej srovnávali s fašistickými praktikami v koncentračních táborech. Jistý pán k tomu podotkl, že fašisté byly oproti současným čínským věznitelům „lidumilové“.

Dvě asi 70leté ženy z Prostějovska, které si též přišly obrazy prohlédnout, vyprávěly své zážitky z totalitního vězení u nás. Jedna poukazovala na příběh té druhé slovy: „… což o to, já byla jen vězněná, ale tuhle pořád bili. Jednou jí úplně svlíkli a chtěli jí znásilnit, ale protože se bránila, tak jí zase tloukli…“ Dámy dále řekly, že aby věděly o tom, jak je komunismus zlý, nemusejí chodit až do Číny – u nás to prý bylo také, jen se o tom do dneška zas tak moc nemluví. Z výstavy odcházely s propagačními materiály vypovídajícími o pronásledování Falun Gongu v Číně a velice děkovaly, že se takto snažíme ukázat, jaký komunismus ve skutečnosti je.

Na výstavu se přišli podívat také dva významní hosté letenské akce – pan David Kilgour, obhájce lidských práv a autor zprávy o odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu, a pan Zhao Ming, student z Irska, který byl dva roky mučen v pracovním táboře za praktikování Falun Gongu.



Celá tato výstava proběhla v tiché, důstojné atmosféře, vyjadřující hluboký soucit s mučenými.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.