Beseda o Falun Gongu v Unitářské obci v Brně

V pátek 16.9.2005 se po milém uvítání v prostorech Unitářské obce uskutečnila beseda na téma Falun Gong - nová duchovní cesta. Zájemci se tak seznámili nejen s filozofií Falun Gongu, ale také s jeho historií a současnou pohnutou situací v Číně. Více než dvouhodinový prostor se využil na vysvětlování základních principů pravdivosti, soucitu a tolerance, které jsou v příkrém rozporu s politikou násilí, která se vůči Falun Gongu v Číně vede. Mnozí nemohli pochopit toto násilí proti mírumilovné duchovní praxi a zmiňovaná důvody genocidy a fakta o mučení je pobouřila o to víc, že přítomní posluchači se duchovní praxí sami vážně zabývají.

Celá beseda byla doplněna také citacemi ukázek z knihy Čuan Falun, a na závěr byly předvedeny ukázky cviků s jejich stručným popisem. Poté následovaly otázky ze všech oblastí, a zájemci si na místě vzali kontakty a letáčky objasňující pravdu o Falun Gongu i jeho pronásledování v Číně. Mnozí byli Falun Gongem osloveni natolik, že několik nadšených diváků přišlo do parku se cvičení naučit. Pro všechny, kteří se nemohli dostavit, se proto do nabídky materiálů vyvěsil plakátek s místem cvičení v Brně a další informační letáčky. Jedna paní doslova prohlásila: "Něco tak zajímavého jsme tu ještě neměli!" Velmi příjemná a duchovní atmosféra se nesla celým večerem.

Několik CD s hudbou, videokazeta s cvičením a kniha Zhuan Falun byly brzy rozebrány, proto byla provedena objednávka pro uspokojení zbylých zájemců.

Závěr se ukončil stejně jako začátek besedy - společným zpěvem, sfouknutím svíce a po další zcela neformální besedě rozloučením s hostiteli, kteří o Falun Gongu budou také ostatní členy informovat na stránkách svého periodika.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.