Francie: Právník Fabrice Orlandi - Francie by měla odsoudit zločiny odebírání orgánů Komunistickou stranou Číny

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Francouzský národní informační výbor lidských práv pozval dva kanadské nezávislé vyšetřovatele, pana Davida Kilgoura a pana Davida Matase, na pravidelné veřejné slyšení, které se tentokrát konalo 28. listopadu 2006 v kancelářské budově francouzského premiéra, aby vypovídali o obchodu s orgány, které jsou odebírány živým praktikujících Falun Gongu Komunistickou stranou Číny. Po slyšení tito dva kanadští vyšetřovatelé uspořádali tiskovou konferenci v kanceláři právníka Fabrice Orlandiho, aby informovali média o svém vyšetřování a o veřejném slyšení ve Francouzském národním informačním výboru lidských práv.

Následuje rozhovor s právníkem Fabricem Orlandim:

Reportér: Jak se díváte na skupinu Falun Gong a na pronásledování této skupiny v Číně?

Fabrice Orlandi: Myslím si, že to, co Falun Gong podporuje, je čínská tradiční kultura a tradiční myšlení, avšak Komunistická strana Číny to považuje pro svoji politickou sílu za druh hrozby. Falun Gong je v Číně silný; počet praktikujících Falun Gongu přesáhl počet členů Komunistické strany Číny. Komunistická strana Číny je diktatura a aby odstranila disidenty, cítila, že musí vyhladit Falun Gong. Dokonce používají metodu odebírání orgánů, aby Falun Gong odstranili.

Francie je zemí, která podporuje lidská práva. Každá lidská bytost se těší svobodě myšlení. Myslím si, že svoboda myšlení překonává všechny hranice. V Číně by také měli mít svobodu myšlení. Kromě modelu svobody myšlení by také měli být respektováni.

Když jsem slyšel o zločinu genocidy, který se odehrává v Číně, myslel jsem si, že tento zločin musíme odsoudit. Komunistická strana Číny několika praktikujícím Falun Gongu odebrala rohovky. Jen proto, že jejich myšlení je odlišné od názorů vyšších míst, jsou uvězněni.

Nyní jsou zde předložena fakta. Investigativní zpráva byla právě podána Francouzskému národnímu informačnímu výboru lidských práv. Toto jsou některé z faktů, které byly ověřeny a jsou založeny na konkrétních důkazech. Investigativní zpráva již definovala pronásledování jako zločin genocidy, který se stupňuje.

Reportér: Podle Vašeho názoru, jak můžeme pomoci zastavit pronásledování?

Fabrice Orlandi: Myslím si, že Francie, jako ochránce lidských práv, by měla něco udělat, dokonce odepřít Číně Olympijské hry 2008 v Pekingu, jako odsouzení tohoto zločinu.

Co řekl právník David Matas, můj protějšek, má smysl. Odmítnutí Olympijských her 2008 v Pekingu popožene atlety, aby odsoudili tento zločin, řekne jim, co se tam děje a bude je informovat: „My nepojedeme do Pekingu, protože lidská práva jsou tam pošlapávána. Tato zpráva nabízí úplné a přesné důkazy.“ Myslím si, že by bylo velmi dobré toto udělat.

Reportér: Nemyslíte si, že by si lidé měli brzy uvědomit, že toto je zločin genocidy, který se týká každého člověka a každé země?

Fabrice Orlandi: Podívejme se na příklad Rwandy. Už před lety byly mezinárodní organizace informovány o tom, co se tam dělo. Ale nevšímaly si toho. Ale jednoho dne bylo ověřeno, že tyto události jsou pravdivé. Snad o několik let později, až bude zločin genocidy Falun Gongu ověřen, budeme moci říci, že jsme již v letech 2001 a 2002 odsoudili a odhalili tyto zločiny. Ale vy, vy byste za to měli nést odpovědnost.

Reportér: Známý právník působící v oblasti lidských práv v Číně, Kao Č'-šeng, byl monitorován, sledován, bit a na dlouhou dobu ilegálně uvězněn jen proto, že obhajoval praktikující Falun Gongu a předal dopisy čínským vůdcům, aby přemýšleli o pronásledování Falun Gongu. Nedávno byly jeho žena a děti monitorovány a bity. Jako jeho protějšek, co plánujete dělat?

Fabrice Orlandi: Poté, co jsem se dozvěděl o ilegálním zatčení, snažili jsme se do toho zasáhnout. Můžeme udělat apel podepsáním petice. Také můžeme jet do Číny, abychom do toho zasáhli. Myslím, že co se týče zadržení našeho protějška, můžeme vyzvat všechny ostatní právníky, abychom společně podnikli nějakou akci.

Anglická verze: http://en.clearharmony.net/articles/200612/37031p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.