Slovensko/Bratislava: 21. výročí pronásledování Falun Gongu – vzpomínková akce v Bratislavě

V pondělí 20. července 2020 se v Bratislavě na Hviezdoslavově náměstí uskutečnila vzpomínková akce ke smutnému 21. výročí začátku pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu) v Číně. Praktikující Falun Gongu z celého Slovenska si zde formou klidné meditace a vigilie připomněli oběti pronásledování v Číně.

V odpoledních hodinách zazněly na akci proslovy hostů, kterými byli pan František Mikloško, disident a bývalý předseda Slovenské národní rady, paní Miriam Lexmann, europoslankyně, pan Ondrej Dostál, poslanec Národní rady Slovenské republiky a paní Zuzana Aufrichtová, starostka městské části Bratislava-Staré Město.

Pan Marek Tatarko, předseda Asociace Falun Gong České republiky, v úvodu řekl, že od roku 1999 je přibližně sto milionů lidí v Číně pronásledovaných za to, že se věnují Falun Gongu, praxi meditace a cvičení, která je založena na tradičních principech Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Dodal, že pronásledování Falun Gongu začalo v Číně 20. července 1999 a praktikující jsou zde zatýkáni, mučeni, vězněni, a často dokonce přicházejí o život, a že díky tomuto pronásledování se ukazuje zlo komunistického režimu.

V následném proslovu pan František Mikloško ve světle vzpomínky na svíčkovou demonstraci z roku 1988, která se konala na stejném místě, řekl: „Jsem rád a jsem vděčný těmto lidem, kteří zde sedí, meditují a podávají svědectví o jejich spolubratrech v Číně, kteří jsou pronásledováni. A děkuji vám všem, že jste natolik hrdinní a že podáváte svědectví. Jsem přesvědčen, že historie a dějiny vám jednou dají za pravdu.“

Pan Ondrej Dostál ve svém projevu řekl: „Speciálně dnes jsme zde kvůli Falun Gongu, který čelí mimořádně ohavné a zavrženíhodné formě pronásledování, takové formě, proti níž se musejí postavit všichni demokraticky smýšlející lidé po celém světě, a proto jsme zde i my. Falun Gong je založen na hodnotách Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Jedním z hesel naší sametové revoluce před více než třiceti lety bylo heslo Václava Havla, že pravda a láska zvítězí nad zlem, nad lží a nenávistí. Stalo se tak v komunistickém Československu, stalo se tak v celém východním bloku, který trpěl pod botou sovětského impéria, a věřím, že jednou přijde den, kdy pravda, soucit, snášenlivost a láska zvítězí nad lží a nenávistí komunistického režimu v Číně, skončí pronásledování všech nevinných obětí a také lidé v Číně budou moci žít svůj život ve svobodě. My musíme udělat vše, co je v našich silách, aby ten den přišel co nejdříve. Děkuji, že jste tady.“

Paní Miriam Lexmann ve svém projevu řekla: „Nám se před třiceti lety podařilo otevřít naši zemi pro pravdu, pravda vstoupila mezi nás a je opravdu silnější a větší, ale záleží jen na nás, jestli tato pravda bude dominovat v našem světě a zda se nám podaří přetvořit svět za naší hranicí, za hranicemi Evropské unie, podle této pravdy, ve kterou věříme a která nám dává svobodu. V tomto globálním světě je to naše povinnost, je povinnost každého člověka, i tady na Slovensku, aby myslel na lidi, kteří jsou pronásledováni v jiném koutě světa právě proto, že žijeme v globálním světě, kde jsme si navzájem mnohem blíž, než to bylo za komunistického režimu. Proto tímto chci oslovit naše spoluobčany, abychom vyjadřovali svou sounáležitost a svůj soucit tak, jak každý víme, tam, kde jsme, s lidmi, kteří jsou pronásledováni a bojují za pravdu. Neboť pokud jim nepomůžeme v tom jejich zápase, možná jednou pravda opět prohraje i v naší zemi.“

Paní Zuzana Aufrichtová na závěr řekla: „Svobodu třeba soustavně hájit a vystupovat vůči jakémukoli nátlaku, který není postaven na úctě k hodnotám demokracie, úctě k lidské bytosti a základním právům a svobodám, které člověku náleží. Takže za Staré Město vám chci vyjádřit podporu. Držíme palce v tomto boji za Pravdivost, Soucit a Snášenlivost.“

 
Vzpomínková akce v Bratislavě, vigilie

 
Projev Františka Mikloška

 
Projev Ondreje Dostála

 
Projev Miriam Lexmann

 
Projev Zuzany Aufrichtové

 
Lidé si na památku odnášejí lotosový kvítek

 
Kolemjdoucí se dozvídají fakta o pronásledování

Zdroj: https://www.falungong.sk/clanky/reportaze/791-21-vyrocie-prenasledovania-falun-gongu-spomienkova-akcia-v-bratislave.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.