Bohové znají každou naši myšlenku

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Siao Jin

Tradiční čínská kultura zdůrazňuje laskavost, dokonce i v lidských myšlenkách. Čínské přísloví praví: „Šepot v lidském světě je hlasitější než hromobití na nebesích.“ To naznačuje, že Bohové znají všechny naše myšlenky. A myšlenka, ať laskavá či nevlídná, vyvolává důsledky. Luo Jin, básník (833–910) z pozdní dynastie Tchang a počátku dynastie Wu-jüe, se tvrdě ponaučil.

Luo byl velmi zkušený při psaní esejí a básní. Byl však arogantní a často se na lidi díval shora. Sousedé mívali strach z jeho sarkastických narážek. Jednou si chtěl půjčit peníze od příbuzných, ale mnozí mu pomoc odmítli. Kvůli tomu si Luo a jeho matka k nim rozvinuli velký odpor.

Věštkyně řekla Luovi: „Máte vysoké čelo, bystrý čich a ústa ve tvaru čtverce. Vaše oči září. Máte pohled šlechtice. Dávejte na sebe pozor, prosím.“

Luo a jeho matka si přáli: „Nesnášíme naše příbuzné, protože nás opomíjejí. Pomstíme se jim, až zbohatneme a staneme se mocnými. Nenecháme je žít.“ A mluvili o tom několik dní.

Jedné noci Luo předstoupil před taoistická božstva. Božstva řekla Luovi: „Máš požehnání stát se šlechticem. Ale máš nevlídné myšlenky. Nedovolil bys ostatním žít, protože ti nepůjčili peníze. Být tak krutým a bezcitným, kdyby ses stal šlechticem, poškodil bys harmonii nebes a země a ubližoval žijícím bytostem. Nebeský císař je rozrušen tvými nevlídnými myšlenkami. Tvoje požehnání zesláblo.“

Luo se vzbudil a spatřil, že vypadá jako úplně jiný člověk. Jeho čelo a ústa byly pokřivené. Nos měl placatý. Řekl o snu matce. Oba litovali.

Luo o měsíc později znovu navštívil věštkyni. Věštkyně se polekala: „Jak to, že se váš vzhled zcela změnil během tak krátké chvíle?“ Luo jí řekl o snu a zeptal se: „Moje požehnání zesláblo kvůli jedné nevlídné myšlence. Co mám dělat?“

Věštkyně mu pověděla: „Nebesa znají každou naši myšlenku. Jestli máte nevlídné myšlenky, tyto myšlenky vyvolávají zlé pole. Jak by je nebesa mohla nevidět? Váš vzhled je odrazem vašeho srdce. Když srdce není laskavé, vzhled se podle toho změní. Toto je ta podstata. Měl byste změnit své chování. Možná vám bude poskytnuta druhá šance.“ Luo si povzdechl a odešel.

Snažil se být laskavý. Stal se učitelem a dělal vše, aby pomáhal druhým. Čchien Liou byl jedním z těch, komu Luo pomohl. Čchien se stal vysoce postaveným úředníkem a Lua podporoval. Luo mu pomáhal dvacet dva let a přimlouval se za občany, kteří byli v nouzi. Znovu získal některá požehnání.

Jeho příběh nám napovídá, že všichni podléháme nebeským principům. Naše požehnání jsou určována naší ctností. Laskavostí narůstá ctnost. Zlobou, včetně nevlídných myšlenek, ctnost ztrácíme. Tradiční čínská kultura věří, že poškozování těch, kteří se kultivují v buddhismu nebo taoismu, přináší ještě závažnější důsledky, což se nazývá karmickou odplatou.

Podívejme se na současné příklady.

Klíčový zaměstnanec Úřadu 610 zbohatl pronásledováním praktikujících Falun Gongu (Fa-lun Kungu). O dva roky později jeho manželka začala trpět těžkými bolestmi hlavy čtyřikrát denně. Lékaři nezjistili příčinu. Najal tedy někoho z buddhistické školy, aby tento případ prošetřil. Tento člověk mu řekl, že ostré meče útočí čtyřikrát denně na hlavu jeho ženy. Také mu řekl: „Měl byste dělat více dobrých skutků.“

Tento úředník pochopil, že to byl důvod, proč mu praktikující Falun Gongu často říkávali, že ti, kdo pronásledují praktikující, budou trpět karmickou odplatou. Rozhodl se změnit své chování a přestal se podílet na pronásledování. Jeho žena se brzy zotavila.

Jeden praktikující Falun Gongu z provincie Ťi-lin zemřel v důsledku pronásledování v listopadu roku 2001. Jeho starší sestra nepraktikovala Falun Gong a často ho proklínala po zahájení pronásledování v roce 1999. Brzy po bratrově smrti její dcera chytila podivnou nemoc. Žádná nemocnice jí nemohla nabídnou odpovídající léčení. Nakonec přistoupila na věštectví. Bylo jí řečeno: „Strýc dítěte je božstvem na nebesích. Jak ho můžete stále proklínat?“ Pochopila a přestala svého bratra, praktikujícího Falun Gongu, proklínat. Nemoc její dcery zmizela bez nutnosti jakékoliv léčby.

Důstojník veřejné bezpečnosti v S'-čchuanu dal jednomu praktikujícímu Falun Gongu pokutu 10 000 jüanů. Krátce poté měl dopravní nehodu. Nebyl zraněný, ale zaplacené poplatky byly ve stejné výši jako ta pokuta. Praktikující Falun Gongu mu řekli: „Nehoda byla varováním z nebes. Přestaňte pronásledovat praktikující Falun Gongu. Získal jste 10 000 jüanů a hned jste o 10 000 jüanů přišel. To je odplata ve stejném životě. Další odplata možná už nebude tak nízká!“ Důstojník pochopil a předčasně z veřejné bezpečnosti odešel.

Falun Gong učí lidi být laskavými a chovat se v souladu s principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Více než sto milionů lidí praktikovalo Falun Gong po jeho veřejném představení v květnu roku 1992. Doufáme, že všichni ti, kdo zrealizovali politiku pronásledování, se ponaučí z těchto dávných i současných lekcí a přehodnotí, co dělají. Politika není konečným standardem pro život, a protokoly, které pronásledovatelé slepě následují, nebesa neuznávají.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/17/382864.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/20/175894.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.