Lékaři ukončují naléhání na OSN – nemá to smysl, OSN nejedná a zločiny stále probíhají

Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH oznámilo, že ukončuje mezinárodní aktivity týkající se petice adresované vysokému komisaři Organizace spojených národů pro lidská práva, aby započal vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie.

Sdružení lékařů díky podpoře lidskoprávních aktivistů po celém světě sesbíralo neuvěřitelné tři miliony podpisů pod petici apelující na komisaře Organizace spojených národů, aby začal prošetřovat zdroje orgánů transplantovaných v Číně, zejména od roku 1999 do dnešního dne.

„Dvakrát za posledních pět let zástupci sdružení DAFOH navštívili Organizaci spojených národů v Ženevě, aby předali více než tři miliony podpisů a diskutovali o zločinech proti lidskosti,“ uvádí sdružení lékařů v tiskovém prohlášení. „Dosud jsme nezaznamenali žádné ověřitelné kroky, které by Organizace spojených národů podnikla v reakci na tuto petici představující vůli lidí z celého světa.“

 
Screenshot tiskového prohlášení DAFOH o ukončení petiční akce adresované komisaři Organizace spojených národů pro lidská práva (dafoh.org)

Sdružení lékařů se zformovalo po vydání vyšetřovacích zpráv informujících o neetických zdrojích v Číně transplantovaných orgánů. První byla kanadská zpráva z roku 2006. Následovalo knižní vydání sedmiletého výzkumu žurnalisty Ethana Gutmanna a rozšířená vyšetřovací zpráva z roku 2016. Všechny docházejí k podloženým závěrům a důvodným podezřením, že zdrojem drtivého množství orgánů byl a dosud stále je čínský vězeňský systém.

Podle zmiňovaných šetření obsahujících výpovědi více než stovky očitých svědků – bývalých vězňů, policistů či lékařského personálu – jsou zdrojem orgánů nedobrovolní dárci ze skupin tvrdě pronásledovaných čínským režimem. Jedná se zejména o duchovní hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung), Ujgury, domácí křesťanské církve a Tibeťany.

„Nečinnost Organizace spojených národů v souvislosti s očividným porušováním lidských práv po celém světě, jako jsou nucená odebírání orgánů v Číně, přispěla k rozhodnutí Spojených států formálně opustit Radu Organizace spojených národů pro lidská práva,“ uvádí DAFOH. „Otázky týkající se lidských práv nejsou odpovídajícím způsobem projednávány.“

I tak lékaři doufají, že politické orgány světových vlád zváží výzvu, kterou podepsaly tři miliony lidí z celého světa, a zasadí se o ukončení těchto neetických a zločinných praktik.

Sdružení DAFOH v roce 2012 vydalo závěry vlastního šetření a shrnutí osobních zkušeností zahraničních lékařů s čínskou transplantační chirurgií v knize State Organs.

Důvěryhodnost vyšetřovacích zpráv potvrdil Evropský parlament v rezoluci schválené v roce 2013 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016.

Přes opakované výzvy směrované k čínskému režimu a čínským lékařským kruhům nenastaly na čínské straně ověřitelné změny k lepšímu. Čínský transplantační systém zůstává dodnes neprůhledný, a to i přes opakované ujišťování z čínské strany o prováděných reformách.

Mezinárodní petice organizovaná sdružením DAFOH chtěla především napomoci k důkladnému prošetření otázky, kdo daroval více než jeden milion orgánů transplantovaných v Číně po roce 1999. Čínská strana dlouhodobě nespolupracuje na doložení zdrojů transplantovaných orgánů.

Oficiální vysvětlení dosud podávaná z čínské strany jsou podle expertů nedůvěryhodná, protože objasňují zdroje pouze malého zlomku z celkového množství prováděných transplantací.

Do roku 2015 uváděli zástupci čínského transplantačního společenství, že více než 90 % transplantovaných orgánů pochází od popravených vězňů. V roce 2015 údajně čínský režim ukončil oficiální praxi využívání popravených vězňů k transplantacím a nahradil ji „dobrovolným dárcovským programem“.

Reforma čínské transplantologie má ale řadu otazníků. Nový systém je stále neprůhledný a údaje, které poskytuje, není možné ověřit – respektive ověřit jejich pravost. Další pochybnosti vzbuzuje fakt, že proklamovaná reforma proběhla bez přijetí jediného zákona nebo zrušení nařízení, které umožňovalo využívat orgány popravených vězňů. Podivné také je, že počet transplantací prováděných v Číně experti odhadují na sto tisíc ročně, přičemž čínské úřady tvrdí, že jich provádějí pouze deset tisíc. Expertní šetření vychází z dlouhodobého sledování činnosti čínských transplantačních center, analýzy dat sbíraných v čínských lékařských žurnálech a dalších zdrojů.

Podstatný rozdíl mezi oficiálními čísly a závěry expertů, extrémně krátké čekací lhůty na orgán (do dvou týdnů) a neprůhlednost systému stále ukazují na šedou zónu čínského transplantačního odvětví. Je tedy logické položit si otázku, proč čínský režim informace utajuje, namísto toho, aby poskytl jasná a ověřitelná vysvětlení a fakta?

Několik zemí přijalo zákony omezující transplantační turistiku do Číny. Patří mezi ně Izrael, Tchaj-wan, Itálie, Malajsie a Španělsko. Řada dalších zemí přijala určité restrikce vůči čínské transplantační chirurgii.

Zdroj: http://www.epochtimes.cz/2018070724289/Lekari-ukoncuji-nalehani-na-OSN-nema-to-smysl-OSN-nejedna-a-zlociny-stale-probihaji.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.