Česká republika/Olomouc: To je zvěrstvo!

Dva dny před Štědrým dnem, 22. prosince 2017, praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) opět navštívili město Olomouc, aby zde šířili povědomí o pronásledování lidí, kteří se věnují této praxi.

Stolek s peticí umístili na náměstí, kousek od právě probíhajícího vánočního jarmarku. Kolemjdoucí upoutával nápis nad petičním stolkem „Pomozte zastavit pronásledování Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“. Stačilo jen jeho shlédnutí a přišla například jedna paní a zeptala se, zda může podepsat petici.

 

Nedaleko od praktikujících seděl na parapetu u výkladní skříně obchodu starší muž a pozorně situaci sledoval. Když mu byl nabídnut informační letáček, s vděčností přijal. Ukázalo se, že je to bývalý profesor a svůj vděk vyjádřil slovy: „Děláte nesmírně dobrou věc.“ Poté podepsal petici. Aby ještě potvrdil svá slova, vyslal směrem k praktikujícím polibek rukou, na které se třpytil lotosový květ.

U petičního stolku se zastavovali také studenti z různých univerzit. Někteří už o Falun Gongu věděli, petici už podepsali, a ti svým kamarádům doporučovali, aby se také připojili. Byly jim nabídnuty informační materiály s tím, zda by je mohli šířit na své škole, a případně v budoucnu by se zde mohly uskutečnit besedy o Falun Gongu.

 

Byla oslovena také paní, která doprovázela pána na vozíčku. Poté, co se dozvěděli o pronásledování praxe Komunistickou stranou Číny, se pán rozpovídal o utrpení rodičů, jak jim komunisté zkonfiskovali majetek. Se soucitem k utrpení dobrých lidí oba podepsali petici.

Dvěma postarším paním, které procházely kolem, byly také nabídnuty letáčky. Jedna z nich nejdříve nebyla moc ochotna si povídat, zato druhá chtěla vědět, co se koná za akci. První paní byla pracovně v Číně jako profesorka, proto nechtěla moc naslouchat a snažila se prosazovat svou pravdu o režimu. Ale druhá paní tak pozitivní zkušenosti s komunistickou stranou neměla, a když si vyslechla ještě zkušenosti praktikujících s tímto režimem, byla znechucená. První paní se snažila dostat ji na svou stranu, a to vyústilo v ostřejší výměnu názorů mezi nimi. Druhá paní poukázala na zlou povahu komunistické strany, když vládla u nás. Toto odsouzení nakonec přinutilo ustoupit první paní ve svém přesvědčení. Po této výměně názorů si obě vzaly letáček s tím, že si jej prostudují.

Velmi zajímavé bylo setkání s knězem. Ten šel přímo ke stolečku s peticí. Pronesl: „To je zvěrstvo!“ A tento neskrývaný odpor vyjádřil svým podpisem.

 

Praktikující nabídli místní knihovně knihu Devět komentářů ke komunistické straně, informační letáčky a další materiály. Pracovnice také souhlasily s vyvěšením informačního letáčku o cvičení pro zájemce v Olomouci.

Také prodavači v prodejních stáncích na náměstí, kde se konal vánoční jarmark, obdrželi potřebné informace a byla jim nabídnuta možnost podepsat petici.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.