Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Polovičatý způsob práce

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří jsou ovlivněni kulturou strany. Doufáme, že poslouží k rozpuštění vlivu komunistické strany.

Komunistická strana Číny si udržuje moc pomocí lží a násilí, a po celou dobu tak ničí tradiční čínské hodnoty. Důsledkem je, že Číňané mají často špatnou pracovní morálku.

Následující zkušenosti popisují, jak různé přístupy k práci mohou vést k odlišným výsledkům.

Jednou jsem jel taxíkem. Během jízdy jsem přesvědčil řidiče, aby vystoupil z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Nepřijal však DVD Shen Yun, které jsem mu nabízel, se slovy, že už jedno doma má, ale ještě ho neviděl, protože ho tento typ umění nezajímá.

Když jsem ho dával zpět do tašky, zastavil mě.

Když viděl můj zaražený výraz, začal mi vysvětlovat, že si ho ode mě vezme, protože jsem mu sympatický.

To mě podnítilo, abych se nad tím zamyslel.

Později jsem si uvědomil, že to bude nejspíš tím, že jsem si Shen Yunu vždy vážil a každý den jsem na něj vysílal spravedlivé myšlenky.

Vzpomněl jsem si, že mi mnoho praktikujících řeklo, že DVD Shen Yun ještě neviděli, protože se o tento typ umění nezajímají. Někteří dokonce řekli, že lidé v dnešní době tráví většinu času brouzdáním na internetu a nemají čas sledovat taneční a hudební představení.

Moje zkušenost s taxikářem mi pomohla uvědomit si, že aby si lidé cenili materiálů, které jim nabízíme, nejdříve si jich musíme cenit my sami.

Pokud budeme dělat věci jen mechanicky, lidé vycítí, že do toho nedáváme celé své srdce.

Mistr nás varoval, že dělání věcí polovičatým způsobem je projevem kultury strany:

„Někdy, když vás nasadí v některém médiu nebo když vám nějaký projekt umožní, abyste se na něm podíleli, váš způsob uvažování, ty extrémní způsoby dělání věcí, které pocházejí od stranické kultury, vaše lhaní a váš polovičatý způsob práce [druhé] opravdu popuzuje.“ (Učení Fa přednesené na konferenci Fa v San Francisku, 16. 10. 2014)

„Možná, že děláte to, co se vám řekne, ale pokud doopravdy nedáváte pozor na to, jak se k věcem stavíte nebo jak účinně zachraňovat lidi, pak máte ve své kultivaci problém.“ (Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku, 14. 5. 2015)

Navrhuji, abychom častěji četli Devět komentářů ke komunistické straně. To nám pomůže vykopat ze sebe kulturu strany. Jeden praktikující sdílel, jak jednou, když otevřel knihu, uviděl devět mečů a duchů vznášet se v jiné dimenzi. Faktory komunistické strany a také znamení na jeho čele se postupně rozpouštěly.

Divil jsem se, jak to, že měl ve své dimenzi stále faktory komunistické strany, když z ní vystoupil již před lety.

Po sdílení s praktikujícím v naší studijní skupině jsme došli k tomu, že pro praktikující pouhé vystoupení ze strany pravděpodobně nestačí, když stále přemýšlíme v rámci kultury strany či sledujeme její televizní programy a čteme stranické noviny.

Proto je důležité, abychom byli neustále ostražití. Jen když vyčistíme faktory zlé strany ze své mysli, mohou být naše pravdu objasňující snahy efektivní.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/25/330257.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159790.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.