Vysílání spravedlivých myšlenek na odmítnutí uspořádání starých sil při žalobách na Ťiang Ce-mina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Mnozí praktikující Falun Dafa uplatnili své právo žalovat Ťiang Ce-mina za spuštění pronásledování, za způsobení velké škody a obrovského utrpení v posledních šestnácti letech. Naneštěstí několik praktikujících v mé oblasti zjistilo, že jejich žaloby byly ilegálně odeslány na policii. Následně bylo mnoho praktikujících ilegálně zatčeno a jejich domy byly prohledány.

Praktikující v mé oblasti vysílali spravedlivé myšlenky ve skupině, aby překonali zasahování starých sil. Nakonec byla většina ze zadržených praktikujících propuštěna. Také úspěšně znovu poslali své žaloby.

Opuštění domova, abychom se vyhnuli zatčení

Když byli tři praktikující z mojí skupiny studia Fa zatčeni (jednoho propustili ještě té noci), ihned jsem informovala praktikující v blízkých okresech a poradila jim, aby vysílali spravedlivé myšlenky a přesunuli materiály Dafa na bezpečné místo. Spolu s mou tchyní jsme právě nebyly doma, když provedli razii v mém domě, který nám slouží jako naše skupinové cvičební místo. Musely jsme opustit náš domov a zůstat každá sama u příbuzných (také praktikujících), abychom se vyhnuly zatčení.

Kvůli tomuto neočekávanému trápení a zasahování jsem se cítila zmateně, ačkoliv jsem vysílala spravedlivé myšlenky na odstranění zla v jiných dimenzích. Zatímco jsem byla u příbuzné, recitovaly jsme Fa a četly jsme zkušenosti. Hledaly jsme ve svém nitru nedostatky a odstraňovaly jsme je. Hluboko ve svém srdci jsem si řekla: „Cokoliv vidím, nebo slyším, je falešné. Pouze Mistrova náprava Fa je opravdová. Žaloby na Ťiang Ce-mina jsou skutečné.“ Přesto jsem pořád každý den cítila nevysvětlitelný tlak a strach.

Překonání připoutání k strachu

Vždy, když jsem pomyslela na návrat domů, cítila jsem v sobě obrovský tlak. Byla jsem frustrovaná a plakala jsem. Moje příbuzná mě utěšovala. Řekla, že každý den recituje Lunyu a několikrát si přečetla Mistrovo „Vyučování Fa na Fa konferenci v New Yorku 2015“.

Povzbuzovala mě na základě učení Fa a připomínala mi, že ne praktikující, ale spíše policisté, kteří pronásledují Dafa, by se měli bát. Pokud by se báli, neodvážili by se pronásledovat praktikující a všechny zabavené materiály by vrátili. Když jsem důkladně uvažovala o jejím úhlu pohledu, moje spravedlivé myšlenky zesílily.

O dva dny později mě přišel vyzvednout můj manžel. Řekl mi: „Všichni praktikující v naší obci, kromě mé matky, zaplatili policejní stanici a dobrovolně předali knihy Dafa. Podepsali dokumenty s prohlášením, že již nebudou praktikovat kultivaci. Mnoho lidí mi poradilo, abych udělal totéž jménem mé matky, ale odmítl jsem, protože moje matka neporušila žádný zákon.“ Klidně jsem ho poslouchala a pomyslela jsem si, že platí jen to, co řekne Mistr.

Odešla jsem domů se svým manželem. Moje příbuzná viděla třetím okem, jak se na ni moje hlavní duše usmívá. Také za mnou však uviděla černé vlny. V očích se jí objevily slzy a vysílala pro mě spravedlivé myšlenky.

Když jsme přišli domů, můj tchán řekl, že manžel jedné ze zadržených praktikujících vyhrožoval, že ohlásí na policii kohokoliv, kdo znovu navštíví jeho manželku. Ihned jsem na něj vysílala spravedlivé myšlenky. Od té doby už tu hrozbu nezopakoval.

Během prvních dnů jsem se stále bála. Nepřetržitě jsem vysílala spravedlivé myšlenky na odstranění připoutání. Recitovala jsem Lunyu a připomínala si, že Mistr je po mém boku. Jenže pomlouvačné lži zla a negativní informace na mě měly stále ještě vliv.

Když jsem jednoho dne četla Lunyu, najednou jsem si uvědomila, že jsem částicí Fa. Můj život mi dal Dafa a Mistr a mé dovednosti a schopnosti pocházejí z Fa. Ihned jsem se cítila nesobecky a beze strachu. Úplně jsem se přizpůsobila Fa a cítila jsem se naplněná ohromnou silou.

Společné vysílání spravedlivých myšlenek

Šla jsem navštívit svou tchyni a sdílela jsem kultivační zkušenosti s ní a pár praktikujícími, kteří jí pomohli dívat se dovnitř. Všichni jsme si uvědomili, že pronásledování není namířeno na určitou osobu. Je proti každému praktikujícímu a všem vnímajícím bytostem. S několika místními praktikujícími jsme společně vysílali spravedlivé myšlenky a připojili jsme slova: „Pronásledování učedníků Dafa a vnímajících bytostí je přísně zakázáno!“

Po návratu domů jsem napsala pravdu objasňující dopis náčelníkovi naší místní policejní stanice. Spolupraktikující ho zaslal z jiného města, abych se neprozradila. Mezitím jsme s několika praktikujícími vysílali spravedlivé myšlenky. Moje tchyně cítila ve svém rozměrovém poli silnou energii a její strach zeslábl. Dva dny na to se konečně vrátila domů.

9. a 10. července praktikující opět poslali své žaloby. Ačkoliv zásilku zadržovalo déle než měsíc Pekingské poštovní zpracovávající centrum, všechny, kromě dvou, byly doručeny.

Stále spolu každý den vysíláme spravedlivé myšlenky.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/12/315580.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/9/24/152668.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.