Slovensko/Bratislava: Praktikující Falun Gongu přivítali nový rok pokojným protestem

Před čínským velvyslanectvím v Bratislavě se ve večerních hodinách 31. prosince 2015 a v časných ranních hodinách Nového roku uskutečnila krátká klidná protestní akce. Jejím cílem bylo upozornit na přetrvávající pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu) v Číně, připomenout oběti tohoto pronásledování a vyjádřit naději v jeho brzké ukončení.

Téměř dvě desítky praktikujících Falun Gongu ze Slovenska, České republiky a Turecka se zde shromáždily na vzpomínkové vigilii. Vigilie svojí klidnou povahou kontrastovala s okolní atmosférou hlučných oslav, takže lákala zraky mnoha kolemjdoucích. Byli i tací, kteří vyjádřili svou podporu a popřáli vše dobré do nového roku.

Součástí vigilie byly vystavené plakáty žádající postavení Ťiang Ce-mina, bývalého čínského diktátora, před soud, a to za spuštění a udržování pronásledování Falun Gongu. Od května 2015 více než 200 000 praktikujících Falun Gongu, jejich rodin, příbuzných a přátel podalo žalobu na Ťiang Ce-mina u Nejvyššího lidového soudu a Nejvyšší lidové prokuratury v Číně. Mnozí další lidé z celého světa se přidali k těmto snahám a podepsali petici či trestní oznámení na jejich podporu. Trestní oznámení na bývalého čínského diktátora podepsalo na Slovensku již více než 500 lidí, včetně tří členů Národní rady Slovenské republiky.

 
Společná meditace před čínským velvyslanectvím v Bratislavě

Souvislosti pronásledování pod vedením Ťiang Ce-mina

Ťiang Ce-min, jako vůdce Komunistické strany Číny, spustil v roce 1999 násilné pronásledování Falun Gongu, které prosadil i navzdory ostatním členům stálého výboru politbyra.

V průběhu 17 let bylo potvrzeno přes 3 800 úmrtí praktikujících Falun Gongu v důsledku umučení. Skutečné číslo je s velkou pravděpodobností vyšší, neboť takové informace jsou v Číně přísně cenzurovány. Mnozí další praktikující byli kvůli své víře týráni, a dokonce zavražděni pro své orgány. Ťiang Ce-min je přímo zodpovědný za spuštění a pokračování brutálního pronásledování.

Komunistická strana Číny pod jeho osobním vedením zřídila 10. června 1999 mimozákonný bezpečnostní orgán – Úřad 610. Tato organizace využívá své kompetence nad policejními složkami a právním systémem, aby plnila rozkazy Ťiang Ce-mina ohledně Falun Gongu: zničit jejich pověst, zruinovat je finančně a zlikvidovat je fyzicky.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.